M3-14                                              
                                                 
1.            
             
      1 time = 60 minutter      
      Eksempel: 65 minutter er 1 time og 5 minutter      
                 
                     
    61 minutter er det samme som      
 
    70 minutter er det samme som  
 
    75 minutter er det samme som    
 
                                                   
                                                 
          + 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20          
2.       4          
      Udfyld tabellen 8          
        12          
                   
                                                   
                                               
3.   Taljagt    
        7 = 14   Tallet i det røde felt skal være      
      +   +                        
        -   = 8   Tallet i det blå felt skal være      
      =   = ?                        
      12   9   Tallet i det grønne felt skal være      
                                                   
                                                   
4.   10 + 13 - 11 =        
                                                   
                 
                                                   
5.   24 - 8   =     11.   15 - 12   =    
6.   22 - 7   =     12.   23 - 19   =    
7.   13 - 5   =     13.   24 - 18   =    
8.   23 - 13   =     14.   14 - 9   =    
9.   24 - 15   =     15.   15 - 8   =    
10.   28 - 19   =     16.   25 - 19   =    
                                                   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
M3-14 Ret                
                 
          Antal Procent (afrundet)            
  Rigtige    %            
  Forkerte    %            
  Ikke løste    %            
                 
  Dine svar   Rigtige svar    
  1.             1.              
                                 
                         
  2.       2.  
                   
                   
  3.       3.              
                         
                         
  4.       4.                  
  5.   11.     5.       11.          
  6.   12.     6.       12.          
  7.   13.     7.       13.          
  8.   14.     8.       14.          
  9.   15.     9.       15.          
  10.   16.     10.       16.