M3-16                                                                                
                                                                                     
          Eksempel                                                              
1.           20                              
            11 9                              
              6 5 4                       3        
            2 4 1 3         3 1 2 4       2 1 2      
      Læg nabotal sammen og skriv                         
      resultatet ovenover                                                
             
                                                                                     
2.       Her har du en række tal :    {7, 13, 19, 29, 49, 57}  
                         
        Alle disse tal er         
 
        Der er mindst et tal som er           
 
        Ingen af disse tal er          
 
                                                                                     
                                             
3.       Taljagt    
      Summen af 14 og 31 er        
                           
      Forskellen mellem 29 og 18 er        
                                 
                Det halve af 10 er                  
                                                                                   
4.                    
      Denne vinkel er
 
                   
                   
                                                                       
5.     2 4   6.   2 4   7.   2 7   8.   3 3   9.   4 2   10.   3 2     11.   3 4    
    +   4     +   6     +   4     +   5     +   7     +   9       +   6    
                                               
                                 
                                                                                     
                                                                                     
                                                               
12.     2 9     13.   3 6     14.   1 4   15.   5 8   16.   1 7   17.   4 6     18.   3 7    
    +   5       +   7       +   9     +   5     +   5     +   5       +   6    
                                         
                                 
                                                                                     
                 
                 
                 
                 
                 
M3-16   Ret                  
                 
              Antal Procent (afrundet)                    
  Rigtige  %                    
  Forkerte  %                    
  Ikke løste  %                    
                 
  Dine svar                         Rigtige svar  
  1.                   1.                  
                                           
                          3      
              3 1 2 4       2 1 2    
                                       
  2.             2.                
                                 
                                 
  3.             3.                        
                                         
                                         
  4.             4.                      
  5.         12.     5.       12.                    
  6.         13.     6.       13.                    
  7.         14.     7.       14.                    
  8.         15.     8.       15.                    
  9.         16.     9.       16.                    
  10.         17.     10.       17.                    
  11.   18.     11.       18.