Tal mellem: og        
Romertallene tager udgangspunkt i følgende syv basistal:                      
I = 1 V = 5 X = 10 L = 50 C = 100 D = 500 M = 1000            
                                       
Et tegn, som står foran et større tegn, trækkes fra dette (gælder kun for I, X og C)              
og der må kun stå ét mindre tal foran et større:                         
IV = 4 XL = 40 XC = 90 CM = 900                
                                       
Et tegn, som står efter et tegn med samme eller med større værdi, lægges til dette:              
III = 3 XV = 15 XVI = 16 LXI = 61 CL = 150 MDC = 1600    
                             
Et tegn, som står mellem to tegn af større værdi, trækkes fra det andet                 
og resten lægges til det første:                              
XIV = 14 LIX = 59 MCD = 1400 MCMXCVIII = 1998        
                       
Romertallene sammensættes således 1000’ere + 100’ere + 10’ere + 1’ere.                 
Det største tal, der kan skrives efter denne regel er 3999.                      
Større tal fås ved at sætte en streg over romertallet, hvilket betyder, at tallet ganges med 1000          
        Navn:                 Klasse:          
   
Skriv arabertallene                                                
  1     2    
                                                         
                                                         
  3     4    
                                                         
                                                         
  5     6    
                                                         
                                                         
  7     8    
                                                         
                                                         
  9     10    
                                                         
                                                         
  5     6    
                                                         
                                                         
  11     12    
                                                         
                                                         
  13     14    
                                                         
                                                         
  15     16    
                                                         
                                                         
  17     18    
                                                         
                                      Klasse:    
  Facitliste:                                        
                                                       
  1 =   2 =
                                                       
                                                       
  3 =   4 =
                                                       
                                                       
  5 =   6 =
                                                       
                                                       
  7 =   8 =
                                                       
                                                       
  9 =   10 =
                                                       
                                                       
  5 =   6 =
                                                       
                                                       
  11 =   12 =
                                                       
                                                       
  13 =   14 =
                                                       
                                                       
  15 =   16 =
                                                       
                                                       
  17 =   18 =