Navn:   Klasse:      
                 
         
1. 262 + 140   =       14. 23,468 · 100 =    
                     
                 
2. 234 - 146   =       15. 879 : 1000 =    
                     
                     
3. 48 · 17   =       16.     =    
                     
                   
4. 2016: 4   =       17. 23 - 22     =    
                     
                                     
Omskriv til decimaltal         18. 10 · 10 · 10 · 10 · 3 =      
5. 10%   =                
                   
            19. 46 · 13 + 6 - 35      
6. 2%   =                
                 
            Skriv det næste tal i rækken    
7. 140%   =       20. 2; 5; 9; 14; 20    
                     
                 
8. 3‰   x=      
         
            21.     =    
 
                     
9.   =              
                  22.       =    
 
                       
10. 2   =            
                       
                          23. 43 · 14 + 3·(-4) =    
Skriv som helt antal mio. og mia.                
11. 6789301 = mio.            
            24. -4 + (-6) + 3 · 7 =    
                     
12. 13235745231 = mia.            
            25. 22 - 3x = -2 x =    
                                   
Hvilket af følgende tal går 9 ikke op i?                
13. 81; 55; 36; 72; 63; 18       26. 8x +1 = 33 x =    
                       
                     

                     
         
27. 4,5 m   = dm     Find gennemsnittet af:    
            33. 12; 24; 44; 55; 66; 33 =    
                 
28. 2,865 kg   = g            
            Variationsbredden af    
                          34. 12; 24; 44; 55; 66; 33 =    
             
                                 
        Del 600 kr. i forholdet 1 : 2 : 3    
        35. 1. del = kr.  
             
               
        36. 2. del = kr.  
             
               
        37. 3. del = kr.  
                     
29. Pris pr. stk. (2 dec.) kr.                              
            Hvor meget koster    
  Før rabat             38. 4 stk. à 13,5o kr.    
30. Pris i alt for 3 stk. kr.          
                   
            39. 6 poser. à 3,75 kr.    
31. Pris pr. stk. uden rabat kr.          
                     
          40. 8 dusin à 14 kr.    
                               
  Togtider                                  
  Afgang Padborg 13:34              
  Ankomst København H 17:19                
               
32. Rejsetid   t. min.              
                         
                     
                       
             
                     

                           
                     
                               
                               
                  Areal = r2 · pi    
                  Omkreds = 2 · pi · r    
                         
                Sæt pi til 3    
                             
Omkredsen af rektanglet er 14 cm og            
længden er 2,5 gange større end bredden     45. Areal af cirklen = cm2  
41. Længde =   cm          
                     
              46. Omkreds af cirklen = cm  
42. Bredde =   cm          
                     
                          47. Areal af grønt område = cm2  
                     
                     
            Når cirklen deles i 3 lige store stykker  
            med 3 vinkler med toppunkt i centrum  
            48. er 1 vinkel = °  
             
       
                     
                 
43. Areal af trekant ABC = cm2     Sandsynligheden for at slå  
              49. Et lige tal = %  
                 
44. Angiv koordinatsættet til punktet B.              
  B =   ( , )       50. Et tal større end 4(1 dec.)= %  
                 
                                                   
             
      Afslut og ret (tryk):     Ja