Navn:         Klasse:        
             
1. 300 + 40 - 1   =        
                     
  2. 200 - 35 + 47   =        
                     
  3. 19 · 7   =        
                     
  4. 160 : 20   =        
                                         
  5. 50% af 80 kr.   =       kr.
                   
6. 3 af 36 kr.                    
    4   =       kr.
             
  7. 1   =       %
    10                      
                                         
  8. 3,7 · 100   =    
           
  9. 2,34 · 1000   =        
                                     
  10. 45kr.+ 10kr. - 3kr. - 2kr. =         kr.
                             
  11. 3x + 4x - 2x   =       x
                                         
  12. 23   =        
             
  13.         =    
                                 
                     
                   
                 
                 
                 
           
                 
                   
  14. Hvor mange grader er vinklerne tilsammen i trekant ABC 0
           
  15. Hvor mange tern fylder trekant ABC       tern
                       
  16. Trekant ABC er            
                                         
  17. 4,234 kg   =       g
               
  18. 8 liter   =       dl
                     
  19. 4 dm og 7 cm   =         cm
                                         
  Søjlediagrammet viser hvor meget det regnede i dagene mandag (MA), tirsdag (TI)    
  onsdag (ON), torsdag (TO), fredag (FR) og lørdag (LØ) i mm        
  8                        
  7                        
  6                        
  5                        
  4                        
  3                              
  2                              
  1                              
  MA TI ON TO FR                    
  20. Hvilken dag regnede det mest?              
                     
  21. Gennemsnitsnedbøren var:             mm
                                           
  22. 2x = 18   x =  
               
  23. 18 - 2 = 8x           x =  
                                         
  24. Hvilket tal står på pladsen for hundreder i tallet 7456,123  
                   
  25. En trøje kostede før et udsalg 500 kr. Prisen nedsættes med 75 kr.        
    Hvad er udsalgsprisen?   kr.
                 
      Ja Afslut og ret (tryk):