Navn:         Klasse:        
               
1. 777 + 194     =    
                     
  2. 3253 - 178     =    
                     
  3. 73 · 65     =    
                     
  4. 819 : 7     =    
                   
  5. 22 + 32     =    
                   
6. Find det manglende tal i talfølgen:                
                         
    1 2 3 _ 8 13        
                     
  7. Gennemsnittet af tallene:              
  1; 4; 9; 9; 7; 6; 6     =    
                           
  8. 36 kr. af 360 kr.   =   %
             
  9. Summen af 7,5 og 14,7 =    
                     
  10. Antal divisorer i tallet 12     =    
                           
  11. 360 dl er det samme som        
                       
  12. Afrund 6,461 til én decimal     =    
             
  13. Bestem værdien af udtrykket, når a = 4        
    +1a -3·(-2) + 3a =    
                 
                 
  14. Hvor mange procent er farvet?        
            %
                 
                 
                 
  15. Find x når: 3·x - 6 = x + 8 x=    
               
  16. 100 schweizerfranc koster 500 kr.          
  30 schweizerfranc koster =   kr.
                   
  17. 1 time + 1 minut + 30 sekunder = sekunder
                     
  Hvor lang tid er der fra      
  18. 16.25 - 21.10 =   t. min.
             

  2½ kg jordbær koster 37,50 kr.                
  19. 1 kg jordbær koster   =   kr.
                   
                 
                   
                   
                   
                     
  20. Omkreds af figuren ovenfor =   m
                   
  21. Arealet af figuren ovenfor er   =   m2
                   
      En cylinders højde er 10 cm og radius er 3 cm                
                 
   
             
    Areal af cirkel = pi · r2          
    Omkreds af cirkel = 2 · pi · r        
    Rumfang af cylinder = pi · r2 · h        
               
    pi sættes til 3        
               
                                   
       
  22. Areal af bunden af cylinderen     cm2  
                     
  23. Omkreds af bunden af cylinderen     cm  
                     
  24. Rumfang af cylinderen   cm3  
   
           
               
               
               
               
               
               
  I et spil kort spilles der med 52 kort uden joker          
  25. Sandsynlighed for at trække ét rødt kort er        
                   
             
        Ja Afslut og ret (tryk):                
                         
                 
                 
                 
               
                       
Create online calculators using Excel