Navn:   Klasse:        
                 
         
1. 26,32 + 14,79 =       14. 0,56783 · 100 =    
                     
                 
2. 10,6 - 8,34   =       15. 83479 : 10000 =    
                     
                     
3. 37 · 1,1   =       16.     =    
                     
           
         
4. 13,6 :4   =       17. af 66   =    
                       
                                       
Omskriv til procent         18.          
5. 0,10   = %              
                   
            19. 46 - 6 · 2 =    
6. 0,02   = %              
                 
            Skriv det manglende tal i rækken      
7. 2,05   = %     20. 1; 3; _; 10; 15    
                     
                 
8. 37‰   = %     Beregn når a = 4 og b = 5      
            21. 3a + 2b =    
 
                     
9.   = %            
                  22. 4b - 2a =    
 
                       
10. 1   = %          
                       
                          23. 8x - 33 = 7 x =    
Afrund til tiendedele                
11. 45,568 =              
            24. -6 = 14 - 4x x =    
                     
12. 124,1499 =              
            25. 4(12-3)   =    
                                   
Største fælles divisor i                
13. 48 og 36 =       26. (-2) · (-8) +12   =    
                       
                     

                     
         
27. 146,789 kg   = g     Find gennemsnittet af:    
            33. -10; 18; -8; 12 =    
                 
28. 235365 m   = km            
            40% af et løb er 6 km    
                          34. Hele løbet er km  
 
           
                                   
        Et målestoksforhold er på 1 : 200    
          35. 10 m vil på tegningen være cm  
               
                 
          36. 7 cm er i virkeligheden m  
               
          Virkelige areal af rektangel når tegningens mål er  
          37. længde 6 cm, bredde 4 cm m2  
   
                   
29. Pris pr. kg. kr.                              
            Lea har en timeløn på 95 kr.    
                38. Løn for 1 uge med 37 timer    
30. Pris i alt for 3 stk. kr.          
                   
            39. Løn for 4 hele uger    
31. For 245 kr. fås stk.          
              Hvor mange timer har Lea arbejdet når hun    
          40. får 1900 kr?    
                               
  Chris møder i skolen kl. 8.15                                
  Han har fri kl. 14.05. Udregn hvor              
  lang tid Chris har været i skole.                
                 
32. Tid =   t. min.              
                         
                     
                       

             
                     
                           
                     
                      Krumme overflade =2·pi·r·h  
              Rumfang = pi · r2 · h  
                Omkreds af cirkel =2 · pi · r  
         
               
              I denne opgave er  
              radius 3 m og højde er 4 m  
              Sæt pi til 3  
Diagonalen i rektanglet er 13 cm            
      45. Krumme overflade = m2  
41. Længde af rektanglet = cm          
                     
              46. Omkreds af cylinder = m  
42. Areal af rektanglet = cm2          
                     
                          47. Rumfanget af cylinderen = m3  
                 
      Enhed = 1 cm                        
                   
                Et lykkehjul drejes  
                Udregn sandsynligheder for:    
                     
        48. At få rød farve =        
             
43. Areal af trekant ABC = cm2      
              49. Et lige tal =        
                 
44. Angiv koordinatsættet til punktet A.                
  A =   ( , )       50. At få enten 2 eller 3        
                 
                                                   
             
      Afslut og ret (tryk):     Ja