Sæt2-8kl                                    
                           
  Løs  opgaverne og ret opgaverne på arket Samlet resultat ved at sætte rettefunktionen til.  
                           
                           
  Du kan printe Samlet resultat ud ved at trykke på Print nederst på arket Samlet resultat
                           
                           
                           
                           
  Obs resetknappen sletter alle dine indtastninger i dette opgavesæt          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
.                          
                                     
  1.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    26,32 + 14,79 =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
                                     
  2.              
                                     
                                     
                   
                                     
    10,6 - 8,34 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  3.              
                                     
                                     
                   
                                     
    37 · 1,1=    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  4.              
                                     
                                     
                   
                                     
    13,6 :4 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  5. Omskriv til procent            
                                     
                                     
                   
                                     
    0,10= %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  6. Omskriv til procent            
                                     
                                     
                   
                                     
    0,02 = %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  7. Omskriv til procent            
                                     
                                     
                                     
                                     
    2,05 =                 %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  8. Omskriv til procent            
                                     
                                     
                                     
                                     
    37‰ =   %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  9. Omskriv til procent            
                                     
                                     
                                     
                                     
    3/4 =   %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  10. Omskriv til procent            
                                     
                                     
                                     
                                     
    1  1/4 %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  11. Afrunde til tiendedele                        
                                     
                                     
                                     
                                     
    45,568    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  12. Afrunde til tiendedele          
                                     
                                     
                                     
                                     
    124,1499      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  13. Find største fælles divisor      
                                     
                                     
                                     
                                     
      Største fælles divisor i 48 og 36 er      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  14.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    0,56783 · 100 =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  15.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    83479 : 10000 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  16.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    2/5 + 1/4 =  
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  17.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    1/6 af 66 =    
                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  18.   Skriv som helt tal                      
                                     
                                     
                                     
                                     
    10 · 10 · 10 · 10 · 3 =  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  19.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    46 - 6 · 2 =  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  20.   Skriv det manglende tal i rækkefølgen                  
                                     
                                     
                                     
                                     
        1;   3;   _;   10;   15       
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  21. Beregn når a = 4 og b = 5            
                                     
                                     
                                     
                                     
    3a + 2b      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  22. Beregn når a = 4 og b = 5            
                                     
                                     
                                     
                                     
    4b - 2a      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  23.                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find x når 8x - 33 = 7       
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  24.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find x når -6 = 14 - 4x      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  25.   Udregn                            
                                     
                                     
                                     
                                     
    4(12-3) =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  26.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    (-2) · (-8) +12 =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  27.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    146,789 kg  =   g  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  28.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    235365 m   km  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  29.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Kiloprisen er  kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  30.                    
                                     
                                     
                                     
                                     
    Pris for 3 stk.   kr.  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  31.                    
                                     
                                     
                                     
                                     
    For 245 kr. fås stk  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  32.   Chris møder i skolen kl. 8.15                
      Han har fri kl. 14.05. Udregn hvor                
      lang tid Chris har været i skole.                
                                     
                                     
    Tid     t min      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  33.   Find gennemsnittet af:          
                                     
                                     
                                     
                                     
    -10; 18; -8; 12  =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  34. 40% af et løb er 6 km                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Hele løbet er  km  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  35. Et målestoksforhold er på 1 : 200          
                                     
                                     
                                     
                                     
    10 m vil på tegningen være cm  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  36. Et målestoksforhold er på 1 : 200          
                                     
                                     
                                     
                                     
    7 cm er i virkeligheden m  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  37. Et målestoksforhold er på 1 : 200          
                                     
                                     
                                     
    Virkelige areal af rektangel når tegningens mål er            
    længde 6 cm, bredde 4 cm m2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  38. Lea har en timeløn på 95 kr.                    
                                     
                                     
                                     
                                     
    Løn for 1 uge med 37 timer kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  39. Leas løn for 1 uge har du udregnet i opgave 38      
                                     
                                     
                                     
                                     
    Løn for 4 hele uger kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  40. Lea har en timeløn på 95 kr.                    
    Lea får udbetalt en løn på i alt 1900 kr.                  
                                     
                                     
                                     
    Beregn hvor mange timer Lea har arbejdet timer  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  41.                    
                    Figur ABCD er retvinklet    
                    Liniestykket BC er 5 cm og     
                    diagonalen AC er 13 cm    
                                     
    Længde af liniestykket AB er  cm  
                                   
                                     
                                     
                                     
                         
                         
         
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  42.                                
                    Figur ABCD er retvinklet    
                    Liniestykket BC er 5 cm og     
                    diagonalen AC er 13 cm    
                                     
    Arealet af retangel ABCD er cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  43.                                
                          Enhed = 1 cm    
                                     
                                     
                                     
    Areal af trekant ABC =  cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                            ?
  44.                        
                    (Ingen mellemrum mellem fortegn og tal)          
                                         
                                             
                                             
    Koordinatsættet til punktet B er  ( , )          
                                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
               
             
             
               
             
             
.              
 
.
                                     
  45.           Krumme overflade =2·pi·r·h         
                Rumfang = pi ·  r2 · h         
                radius 3 m og højde er 4 m        
                sæt pi  til 3 i denne opgave        
                         
    Krumme overflade =  m2  
                                 
                                     
                                     
                             
                             
                             
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  46.   Cylinder     Krumme overflade =2·pi·r·h         
              Omkreds af cirkel =2 ·  pi ·  r        
                radius 3 m og højde er 4 m        
                sæt pi  til 3 i denne opgave        
                                     
    Omkredsen af cylinderen er  m  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  47.       Krumme overflade =2·pi·r·h         
                Rumfang = pi ·  r2 · h         
                radius 3 m og højde er 4 m        
                sæt pi  til 3 i denne opgave        
                                     
    Rumfanget af cylinderen er m3  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  48.       Lykkehjul                    
                                     
                                     
                                     
                                     
    Sandsynlighed for rød farve er
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  49.       Lykkehjul                    
                                     
                                     
                                     
                                     
    Sandsynligheden for at få et lige tal er 
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  50.       Lykkehjul                    
                                     
                                     
                                     
                                     
    Sandsynligheden for at få enten 2 eller 3 er
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
Sæt2-8kl                                            
Rigtige   Navn:  
Forkerte   Klasse:  
Ikke løste   RET
 
Opgave Dit svar Tjek   
s1  
s2  
s3  
s4  
s5  
s6  
s7