Navn:         Klasse:        
                 
1. 29 + 32     =    
                     
  2. 81 - 9     =    
                     
  3. 92 · 9     =    
                     
  4. 91 : 7     =    
                 
  5.   af 27     =    
                   
6. Afrund til nærmeste hele kroner (f.eks. 13,55 ≈ 14)          
    23,45       kr.
                     
    ½ kg ost koster 28 kr.          
  7. 2 kg ost koster   =   kr.
                         
    Find x            
  8. 23 - x = 11   x =    
               
  Indsæt det rigtige tegn så udsagnet bliver sandt          
 
             
  9.   0,75          
                       
  10. (4 + 3) · 2 + 4 · 2     =    
                     
  11. 145 mm   =   cm
   
             
  12. + 1,5     =   cm
                 
                 
  13. 2,0341 · 100    
               
  14. 6 · 3 + 4    
                                       
      Omkredsen af rektanglet er 1o cm          
                 
                 
                                       
               
  15. Bredden i rektanglet =   cm
               

    Indsæt et tal så opgaven passer            
  16. : 100 = 70    
                   
  17. 132 cm   =   m
                     
  X = 8      
  18. Find værdien af x - 5 =    
               
  Hvor lang tid er der fra      
  19. 08.25 - 13.45 =   t. min.
   
           
               
               
               
               
  20. Summen af alle vinkler i en firkant =   o
                           
    Forkort mest muligt              
  21.       =    
                         
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  22. Punktet A har koodinatsættet   ( , )
     
  23. Punktet B har koodinatsættet   ( , )
     
    Skriv de manglende tal i talfølgen            
  24. 0 8 24 32 48          
                   
  25. Gennemsnittet af tallene 4; 8; 10 og 6 er    
             
        Ja Afslut og ret (tryk):