Navn:         Klasse:        
Tal og algebra  
               1. 1278 + 888 =          
                     
  2. 907 - 299     =    
                     
  3. 34 · 9     =    
                     
  4. 651 : 7     =    
                 
  5. 25 % af 500 kr.     =   kr.
                   
               6. Afrund til nærmeste tier                      
    76            
                         
  Omskriv til decimaltal.              
  7.
    =    
                       
                       
    Hvilket tal?            
  8. 27 + □ = 101   =    
               
  9.     =    
                     
  10. 5 · (4 + 8)     =    
                           
  11.     =    

 

                       
  12. 23     =    
             
  13. Sæt i rækkefølge efter størrelse:  
                 
   
         
                 
                 
  14. Pilen peger på tallet?          
             
                 
                 
  15. Indsæt >, < eller = så udsagnet bliver sandt   2,43 2,349  
             
Matematik i anvendelse    
    En bog koster før moms 68 kr. Moms er 25%      
  16. Moms er =   kr.
                   
  17. Salgspris med moms     =   kr.
                     
  100 g slik koster 20 kr.                  
  18. 1 kg slik koster =   kr.
                 
  19. 300 g slik koster     =   kr.
                     
  20. 50 g slik koster     =   kr.
                   

Geometri  
 
           
         
         
  Enhed = 1 cm    
     
     
     
     
     
     
     
  21. Punktet A =           ( , )
                     
  22. Koordinatsættet til midtpunktet af linien lABl =    ( , )
                     
  23. Omkreds af firkant ABCD   = cm
               
  24. Arealet af firkant ABCD   = cm2
                   
                   
   
                 
      Alle mål er i cm          
                     
                     
                     
  25. Rumfanget af kassen    = cm3
                   
                 
      Ja Afslut og ret (tryk):