Navn:   Klasse:        
             
  1. 6459 + 3548     =    
                   
                     
  2. 10000 - 3499     =    
                   
                     
  3. 56 · 56     =    
                   
                     
  4. 258,3 : 9     =    
                   
                   
  5.     (forkort mest muligt)   =    
                     
               
  6. Hvor mange % er farvet grønne?        
                 
                   
            %
                   
                     
  Omskriv til brøk                  
  7. 0,58 (forkort mest muligt)     =    
                         
                           
  8. 4% af 50 kr.   =   kr.
             
             
  9. Kvadratroden af 81 =    
               
                     
  10. 68 - 12 · 2 + 1     =    
                   
                           
  11. 180 sekunder     minutter
                       
  12.       =    
                     
             
  13. Ole var på ferietur på cykel. Find gennemsnittet pr. dag, når han cyklede:    
               
      km
                 
                 
  14. Prisen for en avis stiger fra 10 kr. til 12 kr.        
    Hvad er prisstigningen i procent?   %
                 
                 
  15. Find x når: 6(x-1) = 36 x=    
             
               
    Omregn:          
  16. 7 km og 8 m =   m
                 
                   
  17. Hvor mange € fås for 150 kr. når kursen er 750 =
               
                 
                                 
        Den originale Kærgården med 75% fedt.        
        Bægeret indeholder 250 g          
                                 
                   
               
             
  18. Hvor mange bægre skal der til 1,5 kg? =   bægre
               
               
  19. Hvor mange g fedt er der i ét bæger?   =   g
                   
                     
  20. Halvdelen af en ret vinkel =   0
                   
       
  21. Vinklen i en halvcirkel =   0
               
                             
        Akvariet har målene:          
        Længde: 120 cm          
        Bredde: 40 cm          
        Højde: 50 cm          
                         
        1 dm3 = 1 liter          
                             
                     
  22. Areal af den ene af de største sideflader =   cm2
               
                     
  23. Antal liter vand som akvariet kan rumme =   l
                 
                 
  24. Længde af den røde diagonal   =   dm
                   
                   
  25. Antal l vand når det står 10 cm fra øverste kant l
                   
             
       Afslut og ret (tryk):    Ja               
                         
                 
                 
                 
               
                       

Design online calculators using Excel