Please fill all required fields
Ja
Navn:   Klasse:    
                     
1) 6 + 26,3 =     14)   3456,4 · 10 =  
                   
                 
2) 27 - 9,2 =     15)   2786,4 : 100 =  
                   
                   
3) 30 · 400   =     16)         =    
                   
                     
4). 312 : 8   =     17)       =  
                   
                                 
Omskriv til decimaltal       18)          
5). 50%   =              
                   
          19)   18 - 19 - 3 · (- 7) =  
6) en fjerdedel   =              
               
            Skriv det manglende tal i talfølgen  
7) 1%   =     20)   1; 3; 9; _ ; 81  
                           
Omskriv til procent            
8) 0,3   = %     Beregn når a = 7 og b = 3    
          21)   (a + 4) · b - 2 b =  
 
 
                   
9)   = %          
                22)   3 · a - 6 : b =  
                       
10)   = %        
                   
                        23)   - 7·x + 3 = - 25 x =  
Afrund til nærmeste tier              
11) 234,748 =            
                  24)   78 = x2 - 3 x =  
Angiv cifret på titusinders plads              
12) 23765987 =            
          25).   16 : (4 - 2)   =  
                                 
Antal divisorer i tallet              
13) 45 =     26)   (-3) · 5 + 5 · 4   =  
                     
27) 23 dm og 4 cm = m
33) Find gennemsnittet af følgende tal:
4; 5; 1; 6; 8; 12
28) 64 m2   = cm2                            
34) 50% af et beløb er 200 kr.
Eksempel på beregning af fart
Hele beløbet er kr.
Du har på 2 timer og 30 minutter (t) sejlet
en distance (d) på 10 sømil, og din fart (f)
har under sejladsen været:
35) 200 schweizerfranc (chf) koster 1000 kr.
f = d : t = 10 : 2,5 = 4 knob
75 schweizerfranc koster kr.
Vis detaljer
36) For 1200 kr. fås chf
1 sømil = 1852 m
37) 300 pund koster 2700 kr.
700 pund koster kr.
29) Tid er 3 timer og 20 minutter, distance er 20 sømil
Farten er så knob
30) Omregnet er de 20 sømil
38) 1 uge, 2 døgn og 9 timer omregnet til
i km km
timer er
timer
31) Farten = 6 knob, tiden = 2 timer og 30 minutter 39) Antal år fra 1769 til året nu kr.
distancen er så sømil
40) Hvor lang tid er der fra
21.09 - 00.54
t. min.
32) En vindhastighed bliver målt til 5 meter/sekund
Omregnet er dette km/t
Antal elever som dyrker
45) fodbold elever
Vægtfylde af materialet som
prismen er lavet af er 2,5
46) Antal elever som dyrker enten ridning
eller judo? elever
41) Længde af
liniestykket |AC| = cm
47) Antal grader i cirklen som viser antal udøvere af
              gymnastik o
42) Overfladearealet
  af prismen = cm2            
48) Ib sætter 2000 kr. ind på en bankkonto til 5 % p.a.
Efter 2 år kan Ib hæve kr.
43) Rumfanget
  af prismen = cm3              
49) Et beløb vokser fra 1000 kr til 1100 kr.
Stigning i procent %
44) Vægten
af prismen
= g
50) Kvartårlig rente af
500 kr. til 6 % p.a. kr.
      Afslut og ret (tryk):            
           
           
           
   
Powered By SpreadsheetConverter