Sæt3-9kl                    
 
  Løs  opgaverne og ret opgaverne på arket Samlet resultat ved at sætte  
  rettefunktionen til.  
 
  Når du har forsøgt at løse alle opgaver, kan du efterfølgende få vist   
  de rigtige resultater  
 
  Du kan printe Samlet resultat ud ved at trykke på Print nederst  
  på arket  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
                                     
  1.          
             
               
                 
                   
    1933 + 777 =      
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
                                     
  2.          
             
               
                 
                   
    1287 - 698 =    
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  3.          
             
               
                 
                   
    39 · 13 =    
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  4.          
             
               
                 
                   
    2121 : 7 =    
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  5. Omskriv til procent        
             
               
                 
                   
    0,24 =  %  
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  6. Omskriv til procent        
             
               
                 
                   
    3,14 =  %  
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  7.          
             
               
                 
                   
    3/5 =    %  
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  8.          
             
               
                 
                   
    Find x når 6x = 54      
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  9.          
             
               
                 
                   
    Find x når 3x+8 = 32      
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  10.            
             
               
                 
                   
    Find x når 2x-16 = x+8    
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  11.            
             
               
                 
                   
    42,5 · 30 =    
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  12.          
             
               
                 
                   
    134,4:1000 =      
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  13.          
             
               
                 
                   
      24 =      
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  14.          
             
               
                 
                   
    Kvadratroden af 64 =      
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  15.          
             
               
                 
                   
    24 - 4 : 2 =    
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  16.          
             
               
                 
                   
    1/3 + 1/4 =  
   
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  17.          
             
               
                 
                   
    23 · 102    
             
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  18.   Sæt i rækkefølge efter størrelse.          
      Det mindste tal først.          
               
                 
                   
    1/2; 1/8; 1/3
 
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  19.   Sæt i rækkefølge efter størrelse.          
      Det mindste tal først.          
               
                 
                   
    Sæt tallene i rækkefølge: 0,49;   0,5;   0,089  
 
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  20.   Indsæt i stedet for ? et af tegnene >, < eller = så udsagnet bliver    
      sandt, når a = 5 og  b = 2            
               
                 
                   
    a - b  ?  b    
   
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  21.   Indsæt i stedet for ? et af tegnene >, < eller = så udsagnet bliver    
      sandt, når a = 5 og  b = 2          
               
                 
                   
    b/a - 1/b  
   
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  22.   Omskriv til decimaltal              
             
               
                 
                   
    45% =      
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  23.    Omskriv til decimaltal          
             
               
                 
                   
    1/5 =      
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  24.   Reducer          
             
               
                 
                   
    2(a+b)-2a-b =  
   
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  25.   Reducer          
             
               
                 
                   
    47x-48x+3x =  
   
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  26.          
             
               
                 
                   
    24568 dm  =    km  
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  27.              
                 
               
                     
                   
    32 dl =    l  
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                   
  28.   Diagrammet viser hvor meget det         
      koster at leje en blandemaskine       
      i to forskellige firmaer med et grundgebyr        
      på henholdsvis 50 kr. og 60 kr.        
                   
    Pris for leje af maskine 1 time hos firma B    kr.  
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                   
  29.          
             
               
                 
                   
    For 3 timer er maskinen billigst at leje hos
   
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                   
  30.          
             
               
                 
                   
    Dagens længde er
 
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                   
  31.          
             
               
                 
                   
    Prisen før rabat var  kr.  
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                   
  32.          
             
               
                 
                   
    Besparelse i % =  %  
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  33.   Et hus er i virkeligheden 21 m langt.         
      Hvor langt bliver huset på en tegning          
      når målestoksforholdet er 1 : 50            
                 
                   
    Længde af huset på tegningen er  cm  
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                   
  34.       Opnåede resultater i højdespring      
             
               
                 
                   
    Antal elever med 1 m er  el.  
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                   
  35.   Opnåede resultater i højdespring      
             
               
                 
                   
    Gennemsnitlig resultat af højdespring   m  
    (skriv som decimaltal)            
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                   
  36.   Opnåede resultater i højdespring      
             
               
                 
                   
    Variationsbredde =  cm  
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                   
  37.          
             
               
                 
                   
    Areal af låget =  cm2  
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                   
  38.          
             
               
                 
                   
    Rumfang af kassen er  cm3  
                     
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                   
  39.          
             
               
                 
                   
    Afstanden A til B =  cm  
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  40.   Radius = 2 cm            
        pi sættes til 3          
                   
                       
                   
    Omkreds af cirklen   cm2  
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  41.     Radius = 2 cm          
        pi sættes til 3        
                   
                     
                   
    Areal af gult område er   cm2  
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                   
  42.              
                 
                   
                     
                   
    Blå vinkel er   grader  
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  43.   En terning har sidelængden 3 cm.            
               
                   
                   
                   
    Overfladearealet af hele terningen er  cm2  
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  44.   En terning har sidelængden 3 cm.            
               
                   
                   
                   
    Rumfanget af terningen er cm3  
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                   
  45.                
                 
                     
                     
                   
    Trekantens areal er  cm2  
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                   
  46.       Hvis arealet af trekanten var 12 cm2 og  
          grundlinjen var 6 cm, så var    
          højden          
                     
                       
    Højde ved areal 12 cm2 og grundlinje 6cm  cm  
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                     
  47.                
             
               
                 
                   
    Koordinatsættet til punktet B er
   
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                   
  48.              
             
               
                 
                   
    Ved spejling i 2.-aksen føres punktet C over i
   
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                   
  49.          
             
               
                 
                   
    Længde af |AC| =  cm  
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
                                   
  50.          
             
               
                 
                   
    Vinkel BAC =  grader  
                   
                                     
                     
                     
                           
                   
       
       
       
       
       
       
.        
 
.
Sæt3-9kl                                            
Rigtige   Navn:  
Forkerte   Klasse:  
Ikke løste   RET
 
Opgave Dit svar Tjek   
s1  
s2  
s3  
s4  
s5  
s6  
s7  
s8  
s9  
s10  
s11  
s12  
s13 24 =  
s14  
s15  
s16  
s17  
s18  
s19  
s20  
s21  
s22  
s23  
s24  
s25  
s26  
s27  
s28  
s29  
s30  
s31  
s32  
s33  
s34  
s35  
s36  
s37  
s38  
s39  
s40  
s41  
s42  
s43  
s44  
s45  
s46  
s47  
s48  
s49  
s50  
Kommentar: