Navn:         Klasse:        
                 
1. 56 + 199     =    
                     
  2. 304 - 88     =    
                     
  3. 34 · 9     =    
                     
  4. 624 : 4     =    
                 
  5.   af 125 kr.     =   kr.
                   
6. Afrund til nærmeste hundreder              
    653        
                         
  Omskriv til procent              
  7.
    =   %
                       
                       
    Hvilket tal?            
  8. 24 + □ = 41   =    
               
  9.     =    
                     
  10. -3 · (4 - 6)     =    
                           
  11.     =      
                       
  12. 23 - 3     =    
             
  13. Sæt i rækkefølge efter størrelse:      
                 
    3,4; 4,3; 3,34;      
                 
                 
  14. Pilen peger på tallet?          
             
                 
                 
  15. Indsæt >, < eller = så udsagnet bliver sandt     75%
             

    150 kr. indsættes på konto i banken til 5% p.a.      
  16. Rente efter 1 år =   kr.
                   
  17. Indestående efter rentetilskrivning   = kr.
                     
  Søren drikker i løbet af dagen af en 2 liters vanddunk: 4 dl, 3 dl, og 5 dl      
  18. Tilbage er der: =   dl
                 
  19. 5 stk. à 6,50 koster   =   kr.
                     
  20. 50 g slik koster, når 100 g koster 9 kr. =   kr.
                   
 
             
           
           
  Enhed = 1 cm      
       
       
       
       
       
       
       
  21. Punktet A =           ( , )
                     
  22. Koordinatsættet til B =   ( , )
                     
  23. Areal af trekant ABC   = cm2
                 
  24. Rumfang af en terning med siden 2 cm   = cm3
                   
   
                 
                     
                     
                     
  25. Arealet af én side af terningen   = cm2
                   
             
        Ja Afslut og ret (tryk):