Sæt4-8kl                                
                           
  Løs  opgaverne og ret opgaverne på arket Samlet resultat ved at sætte rettefunktionen til.
                           
                           
  Du kan printe Samlet resultat ud ved at trykke på Print nederst på arket
                           
                           
  Obs tryk på resetknappen sletter tidligere foretagne indtastninger i dette opgavesæt  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
.                          
                                     
  1. I resultatet må der ikke være mellemrum mellem fortegn og cifre    
                                     
                                     
                                     
                                     
    6 - 26,3  =      
                                   
                                     
                                     
                                   
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
                                     
  2.              
                                     
                                     
                   
                                     
    27 - 11,2 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  3.              
                                     
                                     
                   
                                     
    35 · 400=    
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  4.              
                                     
                                     
                   
                                     
    328 : 8 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  5. Omskriv til decimaltal            
                                     
                                     
                   
                                     
    18 %=    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  6. Omskriv til decimaltal            
                                     
                                     
                   
                                     
    to femtedele =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  7. Omskriv til decimaltal            
                                     
                                     
                                     
                                     
    7 % =                    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  8. Omskriv til procent            
                                     
                                     
                                     
                                     
    0,09 =   %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  9. Omskriv til procent            
                                     
                                     
                                     
                                     
    1/20 =   %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  10. Omskriv til procent            
                                     
                                     
                                     
                                     
    1  3/4 %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  11. Afrunde tallet til decimaltal med tiendedele        
                                     
                                     
                                     
                                     
    234,748    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  12. Angiv cifret på tusinders plads          
                                     
                                     
                                     
                                     
    23765987      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  13. Antal divisorer i tallet      
                                     
                                     
                                     
                                     
    Antal divisorer i tallet 10      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  14.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    3456,4 · 0,1 =      
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  15.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    2786,4 : 1000 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  16.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    1  4/5 + 1  8/14 =  
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  17.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    7/9 af 81 =    
                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  18.   Skriv som helt tal                      
                                     
                                     
                                     
                                     
    5  1/4 -  2  3/4 =
 
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  19.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    18 - 19 - 4 · (- 7) =  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  20.   Skriv det manglende tal i rækkefølgen                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    2;   6;   24;   _ ;   720      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  21. Beregn når a = 5 og b = 2            
                                     
                                     
                                     
                                     
    (a + 4) · b - 2 b =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  22. Beregn når a = -2 og b = 3            
                                     
                                     
                                     
                                     
    3 · a + 24 : b =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  23.                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find x når - 6·x +  5 = - 25      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  24.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find x når 61 = x2 - 3      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  25.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    32 : (10 - 2) =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  26.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    (-3) · (-5) + 5 · 4 =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  27.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    43 dm og 6 cm   =   m  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  28.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    4 m2   cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  29. På 3 timer har Per kørt 246 km  
       
       
       
           
    Gennemsnitsfarten er   km/t  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  30. 1 sømil = 1852 m    
                                     
                                     
                                     
                                     
    Omregnet er 5 sømil   km  
                                   
                                     
                                     
                                   
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  31. 1 sømil = 1852 m                          
                                     
                                     
                                     
                                     
    37,04 km = sømil  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                   
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  32. En vindhastighed bliver målt til 7 meter/sekund   
                                     
                                     
                                     
                                     
    Hastigheden er i km/t     km/t      
                                   
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  33.   Find gennemsnittet af:          
                                     
                                     
                                     
                                     
    Gennemsnittet af 2; 4; 5; 1; 6; 8; 9 er     
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  34. 25% af et beløb er 200 kr.                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Hele løbet er  kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  35. 200 usd koster 1400 kr.          
                                     
                                     
                                     
                                     
    75 usd koster kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  36. 200 usd koster 1400 kr.          
                                     
                                     
                                     
                                     
    For 2800 kr. fås usd  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                   
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  37. 300 pund koster 2700 kr.          
                                     
                                     
                                     
                 
    800 pund koster kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  38.          
                                     
                                     
                                     
                                     
    1 uge, 3 døgn og 10 timer omregnet til  timer  timer  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  39.        
                                     
                                     
                                     
                                     
    Antal år fra 1848 til året nu    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  40. Hvor lang tid er der fra og til                    
                                     
                                     
                                     
                                     
    21.55 - 00.54       t min      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  41. Regulær pyramide. Billede til højre viser udfoldede sider af pyramiden    
                    højde h i pyramide = 6 cm    
                        højde h1 i side af pyramide = 7 cm  
                        side i grundflade a = 4 cm    
                                     
    Areal af den ene side er  cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                         
                         
         
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  42. Regulær pyramide. Billede til højre viser udfoldede sider af pyramiden  
                    højde h i pyramide = 6 cm      
                        højde h1 i side af pyramide = 7 cm  
                        side i grundflade a = 4 cm      
                                     
    Arealet af de fire sider af pyramiden er  cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  43. Regulær pyramide. Billede til højre viser udfoldede sider af pyramiden        
                    højde h i pyramide = 6 cm    
                        højde h1 i side af pyramide = 7 cm  
                        side i grundflade a = 4 cm    
                        Rumfang af pyramide = 1/3·a2·h  
    Rumfanget af pyramiden er  =  cm3  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  44. Regulær pyramide. Billede til højre viser udfoldede sider af pyramiden    
                højde h i pyramide = 6 cm    
                      højde h1 i side af pyramide = 7 cm  
                        side i grundflade a = 4 cm    
                        Vægt af pyramide når vægtfylde er 4 g/cm3  
    Vægten af pyramiden er     g  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  45. 24 , 27 , 22 , 22 , 23, 26 og 26         
                                     
                                     
                                     
                         
    Median af tallene ovenfor er     
                                 
                                     
                                     
                                     
                             
                             
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  46. På Price runner er der en vare med følgende forskellige priser:          
    24 kr, 27 kr, 22 kr, 22 kr, 23 kr, 26 kr     
                                     
                                     
                                     
    Gennemsnitlige pris er kr  
                                   
                                     
                                     
                                   
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  47. På Price runner er der en vare med følgende forskellige priser:    
    24 kr, 27 kr, 22 kr, 22 kr, 23 kr, 26 kr     
                                     
                                     
                                     
    Variationsbredde kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  48. På Price runner er der en vare med følgende forskellige priser:    
    24 kr, 27 kr, 22 kr, 22 kr, 23 kr, 26 kr     
                                     
                                     
                                     
    % forskel på dyreste pris i forhold til den billigste pris (helt tal) %  
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  49. Et beløb vokser fra 1000 kr til 1500 kr.    
                                     
                                     
                                     
                                     
    Stigning i procent er  %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                               
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  50.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Rente for et år af 500 kr. til 4 % p.a. kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
Sæt4-8kl                                            
Rigtige   Navn:  
Forkerte   Klasse:  
Ikke løste   RET
 
Opgave Dit svar Tjek   
s1  
s2  
s3  
s4  
s5  
s6  
s7  
s8  
s9  
s10  
s11  
s12  
s13  
s14  
s15  
s16  
s17  
s18