Saet 5-6kl                          
                           
  Løs  opgaverne og ret opgaverne på arket Samlet resultat ved at sætte rettefunktionen til.
                           
                           
                           
  Du kan printe Samlet resultat ud ved at trykke på Print nederst på arket  
                           
                           
                           
  Obs tryk på denne knap nulstiller alle dine indtastninger på alle siderne    
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
.                          
                                     
  1.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    149 + 1356 =      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
                                     
  2.              
                                     
                                     
                   
                                     
    3467 - 168 =    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  3.              
                                     
                                     
                   
                                     
    12,7 · 4 =    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  4.              
                                     
                                     
                   
                                     
    594 : 6 =    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  5.              
                                     
                                     
                   
                                     
    1/8 ·  96 =    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  6.              
    enere tusinder tiere hundreder                  
    4 3 2 7                  
                   
                                     
    Skriv det rigtige tal     
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  7.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Skriv 3/4 som decimaltal            
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  8.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    4,578 · 10 =      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  9.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Antal divisorer i tallet 16 er      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  10.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    7 · (14 : 2) =    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  11.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    10 cl er det samme som 
   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  12.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    22 - 2      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  13. Et gulv med form som et rektangel har følgende mål 3 m x 4 m       
                                     
                                     
                                     
    Hvilke mål har et gulv, der har                 
      arealet 3 gange så stort    
   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  14.                                  
                                   
                                     
                                     
                                     
    Det dobbelte tal af tallet pilen peger på      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  15. Find x når: 3(2x - 3) = 9    
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find x når: 3·2x = 12        
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  16. På en regnemaskine trykkes først på tallet 7. derefter på x2 og til sidst på =  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Resultatet bliver      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  17. Et beløb på 100 kr i banken tilskrives rente på 5 kr.      
                                     
                                     
                                     
                                     
    Antal dage i et år (ikke skudår)? dage  
                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  18. 1 kg rosiner koster 56 kr. og 600 g kiks koster 10 kr.  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Pris i alt for 0,5 kg rosiner og 1200 g kiks kr  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  19.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Rente for 1000 kr. for et år til 5% p.a.  kr  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  20.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Rumfanget af en kasse med målene 1m x 2m x 2m m3  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  21                   Enhed 1 cm    
                                     
                                     
                                     
                                     
    Punktet G = ( , )  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  22.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Den røde linje skærer y-akse i ( , )  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  23.                           
                                     
                                     
                                     
                                     
    Areal af trekant med grundlinje 4 cm og højde 6 cm cm2  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  24.                            
                                     
                                     
                                     
                                     
    Antal symmetriakser i et kvadrat      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  25.                            
                                     
                                     
                                     
                                     
    Sum af vinklerne i en firkant er    gr.  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
Sæt5-6kl                                          
Rigtige   Navn:  
Forkerte   Klasse:  
Ikke løste   RET
 
Opgave Dit svar Tjek   
s1  
s2  
s3  
s4  
s5  
s6  
s7  
s8  
s9  
s10  
s11  
s12 22 - 1 =  
s13  
s14  
s15  
s16  
s17  
s18  
s19  
s20  
s21  
s22  
s23  
s24  
s25  
Kommentar: