Navn:         Klasse:        
                 
1. 149 + 1356     =    
                     
  2. 3467 - 168     =    
                     
  3. 12,7 · 4     =    
                     
  4. 594 : 6     =    
                 
  5.   · 96     =    
                   
6. enere tusinder tiere hundreder              
    4 3 2 7              
                   
    Ovenfor er angivet tallet        
                     
  Omskriv til decimaltal              
  7.
    =    
                       
                       
  8. 4,578 · 10   =    
             
  9. Antal divisorer i tallet 16     =    
                     
  10. 7 · (14 : 2) - 1 · (8 - 2)     =    
                           
  11. 10 cl er det samme som     =      
                         
  12. 23 -     =    
             
  13. Et gulv har følgende mål 3m x 4,5m      
    Hvilke mål har et gulv, der har arealet          
    der er 3 gange større?      
                 
                 
  14. Hvad er det dobbelte af det tal som pilen peger på?        
             
                 
                 
  15. Find x når: 3(2x - 3) = 9 x=    
                 
    På en regnemaskine trykkes   Derefter trykkes der på    
  16. Displayet viser da =      
                   
  17. Hvor mange dage er der i et år (ikke skudår)? =  
                     
  1 kg rosiner koster 56 kr. og 600 g kiks koster 10 kr.      
  18. Pris i alt for 0,5 kg rosiner og 1200 g kiks =   kr.
                 

  19. Rente for 1200 kr. for et år til 5% p.a.   =   kr.
                     
  20. Rumfanget af en kasse med målene 1m x 2m x 2m =   m3
                   
               
         
         
         
     
     
     
     
     
     
     
  21. Punktet A =           ( , )
                     
  22. Den blå linie skærer y-akse i punktet:   ( , )
                     
  23. Areal af trekant med grundlinje 4cm og højde 6cm = cm2
                 
  24. Antal symmetriakser i et kvadrat   =  
   
                 
                     
                     
                     
                     
  25. Sum af vinklerne i en firkant   = 0
                   
             
        Ja Afslut og ret (tryk):