Navn:   Klasse:        
               
                   
  1.     (forkort mest muligt)     =    
                     
                         
                   
  2.       (forkort mest muligt)     =    
                     
                         
                         
  3. 1,3 · 7,6   =    
                         
                         
  4. 4,72 : 8   =    
                         
                         
  5. 4·x + 7 = 3·x + 8   x =  
                         
  6. Hvor mange procent af figuren er farvet?    
             
            %
                   
           
  Omskriv til brøk                  
  7. 0,80 (forkort mest muligt)     =    
                         
                           
  8. 20% af 500 kr.   =   kr.
               
               
    Omskriv til procent          
  9.   3     =   %
      4            
               
             
  10. Hvilket tal mangler i talfølgen? 0; 1; 4; 13; _ =    
               
               
  11. - 5 + 2 · 2 + 3 · 7     =    
                   
                   
  12. 0,23 dm   =   m
                 

    Sæt v under primtal              
  13. 2   4   7   10   13   15        
                         
                   
                     
  14. Et målestoksforhold er 1:50          
    5 cm på tegningen er da i virkeligheden   cm
             
             
    Indsæt værdien af a = 2 og b = 4 og find løsningen når        
  15. 2a +b2  
             
                               
        Fliser:              
        Førpris pr. m2   kr. 90,-          
        Tilbud pr. m2   kr. 81,-          
                     
                               
             
                 
  16. Prisnedsættelse pr. m2 i % %
             
             
    Sørensen køber 15 m2 fliser efter prisnedsættelse.          
  17. Sørensen skal uden moms betale =   kr.
                 
                 
  18. Moms (25%)for de 15 m2 sten = kr.
                 
                 
  19. Med moms skal Sørensen i alt betale   kr.
               
               
    Hvor mange grader er den tredje vinkel i en trekant når        
  20. den ene vinkel er 90 grader og den anden vinkel er 45 grader   0
               
           
  21. Trekanten fra opgave 20 er      
               

   
                         
        Æske:              
        Længden er   2 dm          
        Bredden er   1 dm          
        Højden er   1,5 dm          
                               
                 
                 
  22. Rumfanget af æsken     dm3
               
     
  23. Omskriv længden til cm       cm
                 
                 
  24. Arealet af bunden af æsken     =   cm2
                 
    Rumfanget af en æske hvor målene på længde, bredde og højde        
  25. er dobbelt så store som ved den blå æske   =   dm3
                   
         
        Afslut og ret (tryk):    Ja             
                         
                 
                 
                 
               
                       
Create online calculators using Excel