Navn:   Klasse:    
               
Tal og algebra  
         
1. 1,9 + 0,3 + 10,7 =       14. 32 + 3 ·   =    
                   
                 
2. 7 - 2,9 - 0,3 =       15. -2 - 7 - 4·(-5 + 1) =  
                   
                       
3. 2,5 · 5,3   =       16.     =    
                   
                     
4. 3143: 7   =       17. 96 ·       =  
                   
                                                 
Omskriv til decimaltal         Sæt i rækkefølge efter størrelse:    
5. 234 ‰   =      
         
            18. 0,3   =      
Omskriv til procent                
6. 0,65   = %            
            19. Skriv det manglende tal i talfølgen    
Omskriv til brøk         1 2 4 __ 16 32    
7. 40%   =              
                                   
                          I en klasse med 20 elever er 4 elever syge  
Løs ligningerne             en dag.  
8. x3 = 27 x=       20. Hvor mange % er ikke syge? %
                   
            30 % af et beløb udgør 150 kr.  
9. -4 ·(x-3)= -36 x=       21. Hele beløbet er   kr
                     
                                   
10. 4x-12=6x-20 x=       Afrund:  
            22. 4,5179 til 2 decimaler =  
                                 
11. 5,0376 · 1000 =              
            23. 0,7314 til 3 decimaler =  
                   
12. 4,7 : 0,1 =                              
            Reducer.          
                          24. 4(x+y)-4x-4y+2 =    
Udregn.                    
13. 24 -42 + 32 =              
            25. -4x-24+28-2·-2x =    
         

Matematik i anvendelse  
         
26. 14,8 m   = cm     Kædesav til skæring i beton og mursten    
                       
                     
27. 2,1 m2   = cm2              
                     
                                       
               
          Benzin/olie blanding 4 % (25:1)      
          Tankindhold   0,88 l      
          Arbejdstid pr. tank   15 minutter      
               
        En dunk med i alt 20 liter er blandet      
        33. Heraf udgør olien =   l
           
        Udregn hvor meget brændstof der forbruges  
        34. til 1 time   =   l
                   
                                       
              abonnement sms & tale      
28. Pris før nedsættelse                    
  for billigste 3-pak kr.                
                       
29. Fie køber 2 gange 3-pak af hver type            
  strømpe. Pris i alt kr.          
            Tale Sms Opkaldsafgift Abonnement  
           
30. Lea køber flest mulige af 3-pak à 7,50 kr.       0,69 kr. 0,25 kr.  0,35 kr. 30 kr.  
  På 50 kr. får hun tilbage kr.      
            Pris pr. påbegyndt min. Pris pr. stk. Pris pr.opkald Pris pr. md.  
                           
1/4 af en strækning er 105 km og køres i bil.      
Udregn:              
31. Hele turen er = km     35. 100 opkald, 200 Sms, 200 min.tale  
                inkl. abonnement koster   kr.
                   
32. Hele turen varer 6 timer       36. For 300 kr. uden tale og opkald fås  
  Gns. hastighed er km/t     antal Sms (inkl.abonnement) stk.
                       
             
                         

Geometri  
                     
                     
                     
                   
                   
                   
             
      44. Vinkel C i firkant ABCD= = °
37. Rumfanget er = cm3            
                     
              45. Linjen m har forskriften      
38. Areal af synlige flader cm2            
                       
                          46. Areal af trekant ABC = cm2
                   
    r1 = 2 cm                                
    r = 1 cm          
            Guldbarre  
    pi sættes til 3           l = 23,1 cm
  Omkreds af cirkel = 2·pi·r       h = 4,2 cm
  Areal af cirkel = pi·r2           A = 8,2 cm
            a = 7,4 cm
39. Omkreds af yderste cirkel cm            
              Formel for rumfang er (A + a) : 2 · h · l  
40. Farvet cirkelring          
  Arealet er = cm2     Afrund facit til helt tal i denne opgave    
          47. Rumfanget = cm3
                                 
            Gulds vægtfylde er 19,3.  
Om cirkel:           48. Vægt (afrund til helt tal) = g
41. Antal grader i alt = 0            
              49. Beregn rumfang når vægten:  
Om trekant:           af en barre var 9650 g cm3
42. Sum af alle vinkler = 0            
              1 ounce = 28,3 gram (afrundet)  
En spids vinkel er altid     Beregn vægten i ounce(afrund til helt tal)  
43. Mindre end = 0     50. for barren på 9650 g ounce
                     
             
      Afslut og ret (tryk):     Ja          
             
             
             
                 
Convert Excel spreadsheet to HTML page