Navn:         Klasse:        
               
1. 2777 + 374     =    
                     
  2. 1253 - 178     =    
                     
  3. 23 · 68     =    
                     
  4. 696 : 4     =    
                   
  5.   af 24     =    
                   
6. kg hg dag g              
    3 1 7 9              
                   
    Samlet er der antal kg       kg
                     
  Omskriv til procent              
  7.
    =   %
                         
                         
  8. 5% af 150 kr.   =   kr.
             
  9. Antal primtal ud af 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 =    
                     
  10. -15 + 19 - 2     =    
                         
  11. 360 sekunder er det samme som        
                       
  12. 33     =    
             
  13. Et målestoksforhold er 1 : 15        
    På en tegning er længden af et legehus 20 cm.          
    Længde af huset er i virkeligheden =   m
                 
                 
  14. Hvor mange procent er farvet?        
            %
                 
                 
  15. Find x når: 3·x + 3 = 9 x=    
               
    Omregn:          
  16. 1 døgn og 2 timer =   timer
                   
  17. 1 minut og 30 sekunder = sekunder
                     
  5 is koster 42,50 kr.        
  18. 2 is koster =   kr.
                 

  19. Værdi af 10 € når kursen er 750   =   kr.
                     
  20. Areal af trekant med højde 8 cm og grundlinje 4 cm =   cm2
                     
             
         
         
  Enhed = 1 cm        
       
       
       
       
       
       
       
  21. Koordinatsættet til punktet B =   ( , )
                     
  22. lABl skærer skærer y-akse i punktet:   ( , )
                     
  23. Areal af firkant ABCD = cm2
                 
  24. Rumfanget af den viste kasse   = cm3
   
               
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  25. Antal sider (flader) i hele kassen   = sider
                   
             
        Ja Afslut og ret (tryk):