Sæt 6-8kl                              
  Løs  opgaverne og ret opgaverne på arket Samlet resultat ved at sætte rettefunktionen til.  
                   
                   
  Du kan printe Samlet resultat ud ved at trykke på Print nederst på arket  
                   
                   
Obs hvis du bruger denne knap nulstiller du dine indtastninger på alle siderne
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
.
                                     
  1.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    6,44 + 1,79 =      
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
                                     
  2.              
                                     
                                     
                   
                                     
    6,62 – 0,87=    
                                   
                                   
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  3.              
                                     
                                     
                   
                                     
    6,7 · 30=    
                                   
                                 
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  4.              
                                     
                                     
                   
                                     
    0,808 : 4=    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  5.          
                                     
                                     
                   
                                     
     6 + 6 · 11 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                             
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  6.              
                                     
                                     
                   
                                     
    4 · (10 + 2) – 15 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  7.                  
                                   
                                 
                                 
                                     
    Omskriv brøken 2/5 til decimaltal      
                                     
                                     
                                     
                       
                     
                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                       
  8.                                    
                      Brøken forkortes mest muligt  
                                       
                                       
                                       
    Brøkdel af hele figuren med farven grøn        
                                 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
               
             
             
.                
 
.
                                     
  9.                                  
                                   
                                     
                                     
                                     
    Hvis 25% af figuren var farvet var dette i brøk      
                                 
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  10.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find x når 7x=56                x=    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  11.                
                                 
                                 
                                 
                                 
    Find x når 45 = 3x + 3              x=    
                                   
                                     
                                     
                         
                                 
                                 
               
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                   
  12.                                  
                                   
                                 
                                     
                                     
    Find x når 3x + 4 = 5x - 20             x=      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                   
  13.                                  
                                   
                                 
                                     
                                     
      6,9 · 100=      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  14.        
                           
                                     
                                     
                                     
    7,12 : 10 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                       
  15.                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
    35 % af 200 kr. er      
                                     
                                       
                                     
                                       
                                       
                                       
             
             
             
               
             
             
.                
 
.
                                     
  16.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    25 % af et beløb er 100 kr. Hele beløbet er    kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  17. Skriv resultat som decimaltal  
                                     
                                   
                                     
                                     
    1/5 + 0,3 =    
                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  18. Hvilket af udtrykkene beskriver kvadratets omkreds?    
    a. a2
                     
    b. 4 + a
                       
    c. a : 4
                       
    d. 4 a
                       
    Hvilket udtryk beskriver kvadratets omkreds?      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  19. Skriv resultat som decimaltal              
                                     
                                     
                                     
                                     
    3/4 - 1/2 =    
                                   
                                     
                                     
                     
                                     
                                     
                   
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  20.          
                                     
                                     
                                     
                                     
    Linien f skærer y-akse i  ( , )    
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                       
  21               Ingen mellemrum mellem fortegn og tal  
                                       
                                       
                                       
                                       
    Linien f skærer x-aksen i  ( , )      
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                     
  22.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Hældningstallet for linien f er       
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  23.                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
    Omskriv 4/5 til procent          %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  24.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Omskriv tallet 5/2 til procent    %  
                                   
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
               
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  25.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Omskriv 35 % til decimaltal      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  26.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    4,65 m =        cm  
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  27.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    3,4 l =   dl  
                                   
                                     
                                     
                           
                                 
                                 
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  28. 10 elever opnår følgende resultater i højdespring  
                                     
                                   
                                     
                                     
    Middeltallet er     m  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
                           
                           
.              
 
 
.
                                     
  29. 10 elever opnår følgende resultater i højdespring  
                                     
                                   
                                     
                                     
    Antal der sprang højere end gennemsnittet      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  30. 10 elever opnår følgende resultater i højdespring  
                                     
                                   
                                     
                                     
    Variationsbredden er  m  
                                   
                                     
                                     
                                   
                               
                                     
                   
                   
                                   
                                 
                                   
                                   
.                                  
         
         
         
         
           
           
 
.
                                     
  31. 10 elever opnår følgende resultater i højdespring  
                                     
                                   
                                     
                                     
    Typetallet er          
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
               
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  32.                                
                                 
                                 
                                 
                                 
    Antal felter der skulle farves hvis der skal farves 75 % af alle felter    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  33.                          
                                       
                                       
                                       
                                       
    Antal felter der skulle farves hvis der skal farves 1/3 af alle felter    
                                   
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                     
  34. Sæt kryds ved den funktionsforskrift, der passer til tabellen  
        f(x) = 1/2x - 1
         
    x -2 0 2 4 6   f(x) = 1/2x + 2
         
    f(x) 0 2 4 6 8   f(x) = x + 2
         
                  f(x) = 2x + 4
         
        f(x) = 2x + 1
         
        f(x) = 2x + 2
         
    Sæt kryds ved den funktionsforskrift, der passer til tabellen    
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                       
  35.               Figuren er et rektangel         
                    a = 3 cm og b = 3,5 cm        
                                       
                                       
                                       
    Arealet af rektanglet er er    cm2  
                                     
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                         
  36.               Figuren er et rektangel           
                    a = 3 cm og b = 3,5 cm          
                                         
                                         
                                         
    Omkredsen af rektanglet er  cm      
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
             
             
             
               
     
 
   
 
 
.
                                     
  37. Trekant. Indsæt mål på højde (h) og grundlinie (g)  således at arealet bliver 18 cm2  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Mål på trekant med et areal på 18 cm2 h =   og g =    
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                 
                 
                 
                   
                 
                 
.              
 
 
.
                                         
  38.      
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
    Arealet af figur ABCD er   cm2      
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
             
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                     
  39.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
    Summen af vinklerne i figur ABCD er    0  
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  40.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Figur ABCD er 
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  41.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Omkreds af figur ABCD er cm  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                   
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  42.    
                                     
                                     
                                     
                                     
    Afrund tallet 14,456 til 2 decimaler    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                   
  43.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Afrund tallet 987,654 til 2 decimaler    
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  44.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Afrund tallet 43,997 til 2 decimaler          
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  45                      
                                     
                                     
                                     
                                     
    5 kg æbler koster  kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
    Prisen pr. kg æbler er  kr.  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  47.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    For 45 kr. fås   kg  
                                   
                                     
                                     
                                     
                             
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  48.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    For 15 kr. fås   kg  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  49.                                
                    &nbs