Navn:   Klasse:      
                       
     
           
1. 1,6 + 6 + 100,7 =       14. 21 · 22 · 23 =      
                     
                   
2. 6,78 - 1,9 - 3 =       15. -2(-7 - 4)·(-5 + 7) =    
                     
                         
3. 21,5 · 53   =       16.     =      
                     
           
         
4. 3240 : 8   =       17. 56 ·     =  
                     
                                                   
Omskriv til procent         Sæt i rækkefølge efter størrelse: (mindste først)    
5. 1,91   = %    
           
            18. 0,4 4,4 =    
Omskriv til procent                    
6. 3 ud af 4   = %              
            19. Skriv det manglende tal i talfølgen      
Omskriv til brøk (forkort mest muligt)         1 4 13 __ 121    
7. 60%   =                  
                                       
                    I en kasse med æbler er de 15 æbler    
Løs ligningerne             ud af 150 æbler rådne.    
8. 4x + 7 = 27 x=       20. Hvor mange % er rådne? %  
                     
            40 % af et beløb udgør 160 kr.    
9. x/2 = 19 x=       21. Hele beløbet er   kr  
                       
                                     
10. x - 3x = -12 x=       Afrund:    
            22. 1,5179 til 3 decimaler =    
                                   
11. 1503,68 : 10000 =                
            23. 20,23794 til 1 decimal =    
                     
12. 3,6 : 0,2 =                                
            Reducer.            
                          24. 4(a+b)-4a-2·2b + 3 =      
Udregn.                      
13. 23 -   =       Indsæt x = 4 og y = 2 i udtrykket og regn:    
            25. 4x + 9y =      
                   

Matematik i anvendelse    
           
26. 24,878 g   = mg            
                 
                 
27. 23456 cm2   = m2          
                 
                                   
      En løber tilbagelægger 6 km    
 
        med en gennemsnitsfart på 10 km/time    
                       
                         
                   
          33. Hvor lang tid er han om at gennemføre    
          de 6 km? =   minutter  
               
        34. Hvis han gennemførte de 6 km på 30 minutter hvad var
        gennemsnitshastigheden så? km/t  
                   
                                         
                   
28. Udregn pris pr. klip for 1 zone (klippekort)              
  for 1 voksen =   kr.     Kingston 8GB DataTraveler 100            
                         
29. Besparelse i alt på klippekort voksen 3 zoner                    
  frem for (10 stk) klippekort kr.                
                     
                       
30. Pris i alt for kontantbilletter til 2 voksne og 3 børn     8 GB DataTraveler 100      
  for 2 zoner   kr.                  
              før: 181,00DKK      
                            129,00DKK      
1/4 af en strækning er 105 km og køres i bil.                  
Udregn:                    
31. Hele turen er = km     35. Udregn    
                besparelse   = kr.  
                     
32. Hele turen varer 6 timer       36. Udregn    
  Gns. hastighed er km/t     besparelse i procent (1 decimal) %  
                         
                                                   
                           

     
                     
                     
                       
                     
                     
                     
                     
                       
                       
                     
                     
                     
      Figur ABCDE        
      44. omkreds = cm  
37. Rumfanget er = m3              
            Figur ABCDE        
38. Udregn hvor mange liter         45. areal = cm2  
  kassen kan rumme l              
            Hvis målestoksforholdet er 1 : 250 så er    
                          46. omkreds i virkeligheden = m  
                       
                Hvis målestoksforholdet er 1 : 250 så er    
              47. areal = m2  
                     
                                   
      Aluminium  
             
             
                     
                 
                     
            Aluminium har vægtfylden 2,7    
39. Areal af trekant ADE m2     Bredden af materialet ovenfor er 10 cm og højden er 10 cm
                         
40. Vinkel DAB = o     Hvor lang er stangen ovenfor når den vejer 8100 g  
            48. Længde = cm  
41. Vinkel DCB = o              
              49. Beregn vægten af en aluminiumsstang med    
42. Sum af vinklerne i         målene (50 x 20 x 10) cm g  
  paralellogrammet = 0              
              En anden stang med samme form er lavet af en metallegering
43. Hvor mange gange større er arealet af     Beregn vægtfylden når vægten er 36000 g og    
  figur ABCD end figur ADE gange     50. målene (60 x 20 x 10) cm g/cm3  
                       
           Ja              
      Afslut og ret (tryk)                
               
               
               
                   
Convert Excel spreadsheet to HTML page