Navn:   Klasse:      
                 
1) 5 + 16,3 + 12,71 =     14) 120,76 · 10 =    
                     
                 
2) 17,2 - 5,37 - 2 =     15) 8347,9 : 1000 =    
                     
                     
3) 30 · 2,1   =     16)       =      
                     
           
           
4). 22,4 :7   =     17) af 35   =    
                       
                                   
Omskriv til decimaltal       18)          
5). 25%   =                
                     
          19) 18 : 9 + 3·( 6 + 2) =    
6) en femtedel   =                
                 
            Skriv det manglende tal i rækken    
7) 110%   =     20) 1; 4; _; 13; 19    
                     
                 
8) 50 ‰   =       Beregn når x = 7 og y = 3      
          21) 2 + 4 · x - 2 · y =    
 
                     
9)   =              
                22) 4 · x - 6 : y =    
 
                       
10) 1   =            
                       
                        23) 44 - 7·x - 3 = 13 x =    
Afrund til tiendedele                
11) 98,748 =              
          24) - 12 = 8 - 5x x =    
Afrund til hundrededele                
12) 146,2569 =              
          25). 4 : (12 - 10)   =    
                                   
Største fælles divisor i                
13) 27 og 45 =     26) (-2) · 7 + 12 · 3   =    
                       

                     
                     
         
27) 156791 g   = kg   33) Find medianen af følgende tal:    
            3; 5; 1; 6; 7; 12; 4; 6; 2; 9    
                 
28) 235364 cm2   = m2            
          34) 60% af et beløb er 45 kr.    
            Hele løbet er kr.  
           
                                 
      35) Et målestoksforhold er på 1 : 50    
        10 cm på tegningen svarer til m  
             
               
      36) 16 m i virkeligheden svarer til cm  
             
      37) Virkelige areal af en trekant når tegningens mål er  
        længde 12 cm og højde er 8 cm m2  
                     
29) Variationsbredde 0                              
          38) Arbejdsløn på et udført arbejde er 750 kr  
30) Find gennemsnitlige højeste       På arbejdet er forbrugt 3 timer    
  dagtemperatur 0     Timeprisen er da   kr.  
                     
31) Find gennemsnittet af laveste     39) Pris for 7½ timers arbejde kr.  
  nattemperatur 0          
            40) Hvor mange timer er der arbejdet for      
          2000 kr. timer  
                               
32) 10 km løb gennemføres på præcis 50 minutter                            
  Hastighed i km/t km/t              
                     

                   
                           
                     
  KUGLE       Et kilo træ varmer som en halv liter fyringsolie  
            Brændværdi i et kilo træ = 19 megajoule (MJ)  
      Rumfang R = 4/3 · "pi" · r3          
      Overflade O = 4 · "pi" · r2         1 m3 bøg = 710 kg    
                brænde *)  
  Diameter i kuglen er 6 cm         *)afhængig af fugtpct.  
                 
"pi" sættes i denne opgave til 3            
    45) 1 m3 bøg svarer til MJ  
41) Kuglens rumfang er cm3          
            46) Omregn værdien af 1 m3 bøgebrænde    
              til værdi af olie i liter l  
42) Overflade af kuglen er cm2          
            47) Antal m3 bøgebrænde svarende til 142 liter  
                          fyringsolie? m3  
  Enhed = 1 cm              
                                       
                   
          48) Beløb på bankkonto på 1200 kr. tilskrives rente på 7%  
            Indestående efter rentetilskrivning kr.  
                     
                   
      49) Et beløb vokser fra 1500 kr til 1650 kr.      
43) Areal af figur ABCDEF = cm2     Stigning i procent   %  
                         
                   
44) Ved en spejling af figuren i 2. aksen føres B over 50) Find et startbeløb når det er vokset til 2650 kr.  
  i B1 = ( , )       efter rentetilskrivning med 6 % kr.  
                   
                                                   
             
      Afslut og ret (tryk):     Ja          
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                     
                     
                     
                       
                     
 Spar på papiret. Lav evt pdf-fil og gem i samlemappe.