Sæt 8-8kl                                
                           
  Løs  opgaverne og ret opgaverne på arket Samlet resultat ved at sætte rettefunktionen til.
                           
                           
  Du kan printe Samlet resultat ud ved at trykke på Print nederst på arket
                           
                           
  Obs tryk på resetknappen sletter tidligere foretagne indtastninger i dette opgavesæt  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
.                          
                                     
  1.      
                                     
                                     
                                     
                                     
    1046 + 2054  =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                   
           
           
           
           
           
           
.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
                                     
  2.      
                                     
                                     
                   
                                     
    288 - 97  =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  3.    
                                     
                                     
                   
                                     
    39·28 =    
                                   
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  4.              
                                     
                                     
                   
                                     
    8109:9    =    
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  5.              
                                     
                                     
                   
                                     
    14 - (9 + 2)   =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  6.              
                                     
                                     
                   
                                     
    6,7 - 2,6      =    
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  7.              
                                     
                                     
                                     
                                     
    57 + 3·(8 - 7)    =              
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  8.              
                                     
                                     
                                     
                                     
     3·10·10 + 48·2 + 10 =   %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  9.              
                                     
                                     
                                     
                                     
    (1/4)·32·4      =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  10.              
                                     
                                     
                                     
                                     
    30 % af 700 kr. =  kr.  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  11.          
                                     
                                     
                                     
                                     
    Hvor mange procent er 20 kr. af 200 kr.?  %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  12.            
                                     
                                     
                                     
                                     
    Skriv et decimaltal, der større end 0,3 og mindre end 0,4    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  13.        
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find x, når 33 - x = 12        
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  14.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
     Find x, når x + 4 = 3x - 2       
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  15.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find x, når 7x - 3 = -x + 21        
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  16.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find x, når ⅔·x - 2 = 4       
                                 
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
           
                     
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  17.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    40 % af 70 =    
                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  18.   Facit forkortes mest muligt                      
                                     
                                     
                                     
                                     
    Skriv en brøk, der er halv så stor som 1/2    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  19.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Skriv det tal, der netop er 6 større end -0,6.  
                                   
                                     
                                     
                                     
                               
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  20.                      
                                     
                                     
                                     
                                     
    75 % af et beløb er 375 kr. Hele beløbet er    kr.  
                                   
                                     
                                     
                                     
                           
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  21. Beregn når a = 4 og b = 3            
                                     
                                     
                                     
                                     
    (a + 4) · b  =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  22. Beregn når a = 2 og b = 3            
                                     
                                     
                                     
                                     
    3 · a + 24 : b =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  23.                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find x når 4 · (x + 3) = 7x + 3      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  24.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find x når x/5 = 9      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  25. Kassen på tegningen har et rumfang på 24 cm3.        
                                   
                                     
                                     
                                     
    Hvor bred er kassen, hvis h = 2 cm og l = 3 cm?  cm  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  26.                                
                                   
                                     
                                     
                                     
    Hvad ville rumfanget være hvis h = 4 cm, b = 3 cm og længde = 5 cm?  cm3  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  27. Løs ligningen                      
                                   
                                     
                                     
                                     
    x =       
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  28.           Regulær polygon          
                                     
                                     
                                     
                                     
    Summen af vinklerne i polygonen er    gr.  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  29.
                   
                       
                       
                       
                       
    Vinkel D er   gr  
                                   
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  30. Diagrammet viser karakterfordeling fra en test i 8. klasse      
                                   
                                     
                                     
                                     
    Antal elever der deltog i testen er      
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  31. Diagrammet viser karakterfordeling fra en test i 8. klasse  
                                   
                                     
                                     
                                     
    Medianen er    
                                   
                                   
       
     
     
       
   
   
   
   
   
   
.    
 
.
                                     
  32. Diagrammet viser karakterfordeling fra en test i 8. klasse      
                                   
                                     
                                     
                                     
    Gennemsnittet af karaktererne er         
                                   
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  33. Reducer  
    Ingen mellemrum mellem regnetegn og tal i facit  
                                     
                                     
                                     
    b+2+4b+1 =    
                                   
                                     
                                     
                               
                                   
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  34.                              
                                     
                                     
                                     
                                     
    Tegningen viser en
   
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  35.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Tegningen viser en
   
                                   
                                     
                                     
                                   
                                     
                                     
               
           
               
           
           
           
.            
 
.
                                     
  36.                            
                                     
                                     
                                     
                                     
    Tegningen viser en
   
                                   
                                     
                                     
                                   
                                   
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  37.   Hvilket udtryk har den største værdi, når a = 2?        
        2a2 + 1
             
        (2a)2 + 1
                   
        (2a - 1)2
                   
        2a2 + 8
             
        2(a2 - 1)
                   
    Største værdi af udtrykkene har      
                                   
                                     
                                     
                                 
                               
                               
                 
                 
                 
                 
           
           
.            
 
.
                                     
  38.   Hvilket udtryk har den mindste værdi, når a = 2?        
        2a2 + 1
             
        (a)2 + 5
                   
        (a + 1)2
                   
        a2 + 4
             
        2(a2 - 1)
             
    Største værdi af udtrykkene har            
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  39.             Areal af cirkel er pi · r · r      
                  pi sættes i denne opgave til 3      
                                     
                                     
                                     
    Arealet af rødt område er    cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  40.                 Areal af cirkel er pi · r · r  
                      pi sættes i denne opgave til 3  
                                     
                                     
                                     
    Areal af det røde område er (som decimaltal)   cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  41.                  
                Areal af cirkel er pi · r · r        
                pi sættes i denne opgave til 3      
                                     
                                     
    Areal af gult område er    cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                         
                         
         
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  42.             Areal af cirkel er pi · r · r      
                  pi sættes i denne opgave til 3      
                                     
                                     
                                     
    Areal af blåt område er   cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
.                      
 
 
 
 
.
                                     
  43.                                
                                     
                                     
                                     
                           
    Størrelsesforholdet mellem de to trekanter er
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  44.                                
                                     
                                     
                                     
                           
    Hældningstallet for grafen er     
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  45.    
                                     
                                     
                                     
                         
    Hvad er timelønnen når x- akse angiver antal timer  kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                             
                             
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  46.    
         
                                     
                                     
                                     
    Samlet pris ved et tidsforbrug på 6 timer  kr.  
                                   
                                     
                                     
                                   
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  47.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Tidsforbrug ved pris på i alt 1600 kr  timer  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  48.                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Forskriften for afbildningen er
   
                                   
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
               
               
               
               
               
               
.                
.
                                         
  49. En strækning på 12 m skal beplantes med træer. Der skal være 2 meter mellem træerne    
    Beplantning starter ved 2 m og slutter ved 10 m      
                                         
                                         
                                         
    Antal træer som skal plantes er træer      
                                       
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
             
  0 2 4 6 8 10 0 12 14 16 18 20 0 22 24 26 28 30 0 32
             
             
             
             
.              
 
.
                                       
  50. En strækning på 50 m skal beplantes med træer. Der skal være 2 meter mellem træerne  
    Beplantning starter ved 2 m og slutter ved 48 m  
                                       
                                       
                                       
    Antal træer som skal plantes er  træer    
                                     
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
             
             
             
.              
 
.
Sæt 8-8kl                                            
Rigtige   Navn:  
Forkerte   Klasse:  
Ikke løste   RET
 
Opgave Dit svar Tjek   
s1