Sæt9-6kl                          
                           
  Løs  opgaverne og ret opgaverne på arket Samlet resultat ved at sætte rettefunktionen til.
                           
  Du kan printe Samlet resultat ud ved at trykke på Print nederst på arket  
                           
  Obs tryk på denne knap nulstiller alle dine indtastninger på alle siderne    
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
.                          
                                     
  1.  
                             
                                     
                                     
                                     
    4 minutter og 20 sekunder =   sekunder  
                                   
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
           
           
           
           
           
           
.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
                                     
  2.    
       
                                     
                   
                                     
    3/4 af 60 =    
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  3.                                  
                                     
                                     
                   
                                     
    292,68 : 4 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                             
                             
               
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  4.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    15,67 : 1000 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                       
  5. Hvilket ciffer står på tiendedels plads i tallet 345,678  
                                       
                                       
                                       
                                       
    Cifret på tiendedels plads i tallet 345,678 er      
                                     
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                 
             
             
             
             
             
.              
 
.
                                     
  6. 1 dl sukker vejer 85 gram  
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
    850 gram sukker fylder   dl  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                       
  7. Hos bageren koster en en kage 9,50 kr  
                                       
                                       
                                       
                                       
    5 kager koster   kr    
                                     
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
             
             
             
.              
 
.
                                       
  8. Hvor mange forskellige cifre kan du lave med cifrene 1, 2, 3 og 7 ?  
    Du må kun bruge hver ciffer én gang i hvert tal.  
                                       
                                       
                                       
    Antall forskellige trecifrede tal med cifrene 1,2,3 og 7 når..       
                                     
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
             
             
             
.              
 
.
                                       
  9. Ole kører med toget fra Xkøbing til Langbortistan  
    Toget afgår klokken 23:15 og er fremme klokken 7:05 næste morgen  
       
       
       
    Togturen varer timer minutter    
                                     
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
             
             
             
.              
 
.
                                       
  10. Hvilket tal er jeg?  
    - jeg har én decimal   
    - jeg er mindre end 4  
    - hvis du fordobler mig , bliver jeg større end 7  
    - det andet ciffer er dobbelt så stort som det første  
    Tallet er      
                                     
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
             
             
             
.              
 
.
                                     
  11. Kvadratet til venstre er tegne i målestoksforholdet 1:5  
                                   
                                     
                                     
                                     
    I virkeligheden er hver side længden af tern  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
.
                                     
  12.      
                                     
                                     
                                     
                                     
    Skriv et tal som er mellem kvrod(9) og 3,5    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  13.      
                                     
                                     
                                     
                 
    105 : 3 -  60 : 5 - 3 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                         
  14. En klasse stiller op på 1 række og hver elev har sit eget nummer.          
    Eleverne stiller sig op i rækkefølge som nr 1, 2, 3….. og så videre        
    Mikkel stiller sig som nr 12 ligegyldigt om du tæller forfra eller bagfra        
                                         
                                         
    Antal elever i klassen i alt i rækken er           
                                       
                                         
                                         
                                       
   
                                         
             
             
             
             
             
             
.              
 
.
                                     
  15. En kvadratisk grund er 30 m lang          
                               
                                     
                                     
                                     
    Arealet af grunden er  m2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  16. En kvadratisk grund er 30 m lang  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Omkredsen af grunden er  m  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
.
                                     
  17. En dag står solen op klokken 05:59 og går ned klokken 18:35  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Dagens længde er  timer  minutter  
                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                       
  18. Et kvadrat har arealet 25 cm2  
                                       
                                       
                                       
                                       
    Sidelængden i kvadratet er  cm    
                                     
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
             
             
             
.              
.
                                     
  19.              
                 
                           
                           
                                     
    Skriv de to næste tal i talrækkefølgen 0, 4, 12, 28, . , . ,    
                                   
                                     
                                     
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  20.              
                 
                 
                                 
                                     
    15% af 200 =        
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  21 En skolegård med form som et rektangel har en omkreds på 140 m  
    Den ene side er er 40 m lang  
                                     
                           
                                     
    Arealet af skolegården er      m2  
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  22. Find tallet i stedet for ? så regnestykket passer  
       
                                     
                               
                                     
    ? - 9 = -7      
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  23.   
                                     
                                     
                                     
                                     
    Procent af de to søjler med farven rød er   %  
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
.
 
.
                                     
  24.  
               
                                     
                                     
                                     
    24,7 ∙ 6 =      
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  25.    
       
                                     
                                     
                                     
    406,4 - 18,05 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                               
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
Sæt9-6kl                                          
Rigtige   Navn:  
Forkerte   Klasse:  
Ikke løste   RET
 
Opgave Dit svar Tjek   
s1  
s2  
s3  
s4  
s5  
s6  
s7  
s8  
s9  
s10  
s11  
s12  
s13  
s14  
s15  
s16  
s17  
s18  
s19  
s20  
s21  
s22  
s23  
s24  
s25  
Kommentar: