Please fill all required fields

Færdighedsregning 9 - 7

  Navn:   Klasse:        
             
                                           
  1. Et skudĂĄr har   =  
dage
                                           
                                           
  2. Klokken er 12:47. Om 3 timer 15 minutter er den?
 
                                           
                                           
  3. Fra klokken 09:45 til 21:45 er der   =   timer
                                           
                           
  4. 6 hundrededele og 4 tusindedele   =  
 
                                         
                                 
  5. 64,65 + 67,65      
                                           
                                 
  6. 53,4 - 9      
                                           
                                 
  7. 45 · 35   =    
                                           
                                 
  8. 31,22 : 7   =    
                  +                        
                                           
  9.     er    
 
                                           
                                           
    Vælg det største af tallene            
  10. 0,5012; en halv; 0,51  
 
                                           
                                           
  11. 70 deciliter er det samme som  
 
                                           
    Arealet af en trekant med grunlinjen 6 cm og                  
  12. højden 4 cm er  
 
                                           
    Vælg selv længde og bredde sĂĄledes at arealet af et rektangel bliver 18 cm2      
  13. Mit forslag : længde: cm og bredde cm
                                           
    Vælg selv grundlinje og højde sĂĄledes at arealet af en trekant bliver 12 cm2      
  14. Mit forslag : grundlinje: cm og højde cm
                                           
    Sæt v under divisorer i 49                            
  15. 1   2   7   14   49   98        
                           
                                           
                                           
  16. Omregn til m            
    254,3894 km   =   m
                                           
    Arealet af en rektangulær plade med                
  17. længde 2 meter og bredde 0,75 m er dm2
                                           
    Et kar er 4 m langt, 2 m bredt og 1,5 m højt.              
  18. Antal liter vand som karret kan rumme er l
                                           
                                           
                 
    En linie gĂĄr gennem punkterne (0,-2) og (1,0)            
    En anden linie gĂĄr gennem punkterne (0,0) og (3,3)            
                 
                   
                 
                   
                 
               
  19. De to linier skærer hinanden i punktet   ( , )  
           
  20. 1 : 50000 betyder
                                           
                                           
  21. Find x nĂĄr 5(2x -1) = 3(x + 3)   x =  
                     
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                                           
  22. Linjen c er  
 
                                           
                                           
  23. Linien b er  
 
                                           
                                           
  24. Areal af den grønne trekant   =   cm2
                                           
                                           
  25. Vinkel E   =   o
                 
      Afslut og ret (tryk): Ja                    
                       
               
               
                 
               
                       

   
Powered By SpreadsheetConverter