Brøker

Brøker

Klik på navnet for opgaveark for at hente opgaver,

Forkorte brøker

Forlænge brøker

Sammenlign brøkstørrelser niv 1

Sammenlign brøkstørrelser niv 2

Sammenlign brøkstørrelser med decimaltal

Plus brøker

Blandet tal plus blandet tal

Minus brøker

Brøk gange brøk

Dele brøk med brøk (resultat med enten helt tal, blandet tal eller brøk)

Dele helt tal med brøk

Brøk til procent- og til decimaltal

 

 

 

Farvbrøkdel (xls-format)    
Forkort brøkdel (xls-format)    
Brøkdel af....    
Brøkdel af ...2.