Færdighedsregning 6. klasse

Løs opgaverne. Sæt rettefunktionen til og se hvor mange rigtige løsninger du har. 

Samlet besvarelse med opgørelse af antal løste opgaver, antal rigtige og ikke løste opgaver kan du udskrive eller gemme i din egen samling. 

25 opgaver i hvert sæt

Færdighedsregning 6.1  
Færdighedsregning 6.2  
Færdighedsregning 6.3  
Færdighedsregning 6.4  
Færdighedsregning 6.5  
Færdighedsregning 6.6  
Færdighedsregning 6.7  
Færdighedsregning 6.8  
Færdighedsregning 6.9  
Færdighedsregning 6.10

 

Færdighedsregning 6.11  
Færdighedsregning 6.12  


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Copydan

Hvis din skole er udvalgt som copydan-skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne

SE mere på www.tekstognode.dk 
”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen