Navn:           Klasse:  
        Facit gange ind i parenteser  
                   
                       
                         
           
                               
                       
           
                               
                       
           
                               
                       
           
                               
                       
           
                               
                       
           
                               
                       
           
                               
                       
           
                               
                       
           
                               
                       
           
                               
Facitliste                          
                               
  Facit gange ind i parenteser  
        Eksempel:            
                         
                           
  1)         2)  
               
                               
  3)         4)  
               
                               
  5)         6)  
               
                               
  7)         8)  
               
                               
  9)         10)  
               
                               
  11)         12)  
               
                               
  13)         14)  
               
                               
  15)         16)  
               
                               
  17)         18)  
               
                               
  19)         20)