1-9kl                                          
                           
  Løs  opgaverne og ret opgaverne på arket Samlet resultat ved at sætte rettefunktionen til.
                           
                           
  Du kan printe Samlet resultat ud ved at trykke på Print nederst på arket  
                           
                           
                           
                           
  Obs hvis du bruger denne knap nulstiller du dine indtastninger på alle siderne  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
.                          
                                     
  1.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    719 + 3482 =      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
                                     
  2.              
                                     
                                     
                   
                                     
    1002 - 498 =    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  3.              
                                     
                                     
                   
                                     
    45 · 39 =    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  4.              
                                     
                                     
                   
                                     
    336 : 8 =    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  5. Omskriv til procent            
                                     
                                     
                   
                                     
    1,2 =  %  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  6. Omskriv til procent            
                                     
                                     
                   
                                     
    3/4 =  %  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  7.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    0,09 =                  %  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  8.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    2,07 · 10 =      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  9.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    3,04 : 1000 =      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  10. Reducer                            
                                     
                                     
                                     
                                     
    3k +11k-2k =
   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  11. Reducer                            
                                     
                                     
                                     
                                     
    -(2+4) =
   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  12.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    23 =      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  13.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
       (Kvadratroden af 64)+ 3 =      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  14.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find x, når 2x + 4 = 10      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  15.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find x, når 7x = 56    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  16.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find x, når x2+2 =3x2-16      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  17.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Skæringspunkt med y- akse er
   
                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  18.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Ligningen for linien gennem A og B er  
 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  19. Hvilket tal skal stå i tælleren for at brøkens værdi bliver større end 2?    
                                     
                                     
                                     
                                     
    tællers værdi for at brøken bliver større end 2 i x/8
   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  20.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Summen af 24 og 6 er       
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  21                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Produktet af 25 og 5 er      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  22.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Areal af firkant ABCD er    cm2  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  23.                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
    Korteste afstand mellem A og C er    cm  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  24.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    5,07 km =    m  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  25.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    4033 g =    kg  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  26.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    47 dl =     l  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  27.             Cirklens omkreds :     O = 2·pi·r        
                Ciklens areal :     A = pi·r2          
                                     
                Mål i cm og pi sættes her til 3        
                                     
    Cirklens areal er    cm2  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  28.             Cirklens omkreds :     O = 2·pi·r        
                Ciklens areal :     A = pi·r2          
                                     
                Mål i cm og pi sættes her til 3        
                                     
    Cirklens halve omkreds er    cm  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  29.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Linien BC kaldes 
   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  30.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Gennemsnittet af tallene 2; 5; 6; 4; 6 og 7 er    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  31.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    20% af 90 kr. er   kr.  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  32.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    150% af 150 kr.er   kr.  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  33.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    25% af et beløb er 40 kr. Hele beløbet er   kr.  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  1.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    1/4 + 1/2 =
   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  35.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    1/4  · 3/5 =
   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  36.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    3/4 af 96 kr. =  kr.  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  37.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Vinkel A = 0  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  38.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Vinkel C = 0  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  39.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Sum af vinkel A, B og C er 0  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  40.   Temperaturmålinger for en uge målt hver dag kl. 12.00 i oC        
                                     
                                   
                                     
                                     
    Gennemsnitlig temperatur er  o  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  41.   Temperaturmålinger for en uge målt hver dag kl. 12.00 i oC        
                                     
                                   
                                     
                                     
    Typetallet er     
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  42.   Temperaturmålinger for en uge målt hver dag kl. 12.00 i oC        
                                     
                                   
                                     
                                     
    Median er     
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  43.   USD_lille              
        Amerika  USD 544,66              
      EUR_lille,EEK_lille Euro EUR 745,23              
        Estland EEK 47,64              
                                     
    Værdien af 50 USD i d.kr. kr.   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  44.   DAGENS VALUTAKURSER     09-01-2009              
     
USD_lille
Amerika  USD 544,66              
      EUR_lille Euro EUR 745,23              
     
EEK_lille
Estland EEK 47,64              
                                     
    Omregn 500 danske kroner til EEK (2 dec.)  EEK  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  45.   DAGENS VALUTAKURSER     09-01-2009                              
     
USD_lille,USD_lille,USD_lille,USD_lille
Amerika      USD   544,66                  
      EUR_lille,EUR_lille,EUR_lille,EUR_lille Euro     EUR   745,23                  
     
EEK_lille,EEK_lille,EEK_lille,EEK_lille
Estland     EEK   47,64                  
                                     
    Værdien af 125 EUR i d.kr. (2 dec.)  kr.  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  46.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Overfladearealet af figuren er  cm2  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  47.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Rumfanget af kassen er  cm3  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  48.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Kassen kan indeholde antal liter   l  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  49.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    (-4)·(-3)·2 =    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  50.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    18-8·2 =