Sæt 11-8kl                    
                         
  Løs  opgaverne og ret opgaverne på arket Samlet resultat ved at sætte rettefunktionen til.  
                         
                         
  Du kan printe arket med Samlet resultat ud ved at trykke på Print nederst på arket  
                         
                         
  Obs tryk på resetknappen sletter tidligere foretagne indtastninger i dette opgavesæt  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
.                        
                                     
  1.      
                                     
                                     
                                     
                                     
    Afrund tallet 12,049 til 1 decimal      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                   
           
           
           
           
           
           
.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
                                     
  2.      
                                     
                                     
                   
                                     
    Afrund tallet 4,509 til 1 decimal    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  3.    
                                     
                                     
                   
                                     
    Afrund tallet 0,95 til 1 decimal    
                                   
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  4.              
                                     
                                     
                   
                                     
    4993 + 892 =    
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  5.              
                                     
                                     
                   
                                     
    1103 - 427 =    
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  6.              
                                     
                                     
                   
                                     
     59 ● 67 =    
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
 
 
     
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
                                     
  7.              
                                     
                                     
                             
                                     
    10059 : 7 =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  8.              
                                     
                                     
                                     
                                     
    Omskriv 12  4/5 til decimaltal    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  9.              
                                     
                                     
                                     
                                     
    Omskriv 0,085 til %   %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  10.              
                                     
                                     
                                     
                                     
    Omskriv 4/5 til % %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
           
  11.          
                                     
                                     
                                     
                                     
    20% af 525 kr = kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  12.            
                                     
                                 
                                     
                                     
    14% af 650 kr = kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  13.        
                                     
                                     
                                     
                                     
    400 Euro til kurs 720 koster    kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  14.                        
                                     
                                     
                                     
                                     
    1200 dollars til kurs 550 koster   kr.  
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  15. Reducer. Ingen mellemrum mellem fortegn og tal i facit  
                                     
                                     
                                     
                                     
    11b - (7b + 5a) - 4b                
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  16.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    16 - 7 3/5=          
                               
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
           
                     
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  17. Forkort facit mest muligt        
                                     
                                     
                                     
                                     
    1/2 + 3/5=      
               
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  18. Facit forkortes mest muligt                    
                                     
                                     
                                     
                                     
    Skriv en brøk, der er 4 gange så stor som 1/8      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  19. Ingen mellemrum mellem fortegn og tal i facit        
                                     
                                 
                                     
                                     
    Skriv det tal, der netop er 599 mindre end 409  
                                   
                                     
                                     
                                     
                               
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  20. Indsæt de manglende tal i rækken                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    1   4   9     25     49  
                                   
                                     
                                     
                                     
                           
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  21.                                
                             
                                     
                                     
                                     
    % tern med farven blå er   %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
                                   
  22.                    
                       
                                     
                                     
                                     
    % af alle tern med farven rød er    %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  23.           
                                     
           
           
                                     
    Antal tern at farve hvis der skal farves 55% tern  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  24. Mindste fælles multiplum              
                                     
                                     
                                     
                                     
    Det mindste tal som både 2; 3 og 7 går op i er      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                   
                   
                   
                   
                   
                   
.                    
         
                                     
  25.          
                                     
                                     
                                     
                                     
    Største fælles divisor i tallene 12; 18 og 48    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  26.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Antallet af divisorer i tallet 40 er    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
.                                    
                                     
                                   
                                     
 
.
                                     
  27.                        
                                     
                                     
                                     
                                     
    16 dm + 2 m  +35 cm =   m  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  28.                        
                                     
                                     
                                     
                                     
    1850 g -950 g=   kg  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  29.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    1 ton + 34 kg + 20 g = kg  
                                   
                                     
                                     
                               
                               
                               
               
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  30. Det mindste fælles multiplum af to positive heltal a og b er det mindste positive heltal  
    som har a og b som divisorer.  
                                     
                                     
                                     
    MINDSTE FÆLLES MULTIPLUM af tallene 3; 7 og 6 er      
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  31.  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Areal af den blå figur er  cm2  
                                   
                                   
       
     
     
       
   
   
   
   
   
   
.    
 
.
                                     
  32. Figuren er vist som en tegning i målestoksforhodet 1 : 200  
                                   
                                     
                                     
                                     
    Arealet af figuren er i virkeligheden m2      
                                   
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  33.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Vinkel ABD = grader  
                                   
                                     
                                     
                               
                                   
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  34. Ved en drejning af figur ABCD 180 grader med uret om punktet D…  
                                   
                                     
                                     
                                     
    føres punktet C over i koordinatsættet ( , )  
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  35. Ingen mellemrum mellem fortegn og tal i resultatet          
                                   
                                     
                                     
                                     
    Hvis der spejles i y-aksen føres punktet D over i ( , )  
                                   
                                     
                                     
                                   
                                     
                                     
               
           
               
           
           
           
.            
 
.
                                     
  36. Hvis der tegnes en linie gennem punktet A og som er parallel med linien BD,  
                                   
                                     
                                     
                                     
    vil denne linie skære y-aksen i punktet ( , )  
                                   
                                     
                                     
                                   
                                   
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  37. Ingen mellemrum mellem fortegn og tal i resultatet          
                                     
                                     
                               
                                     
    84 - 6 ● 3 - 18 =        
                                   
                                     
                                     
                                 
                               
                               
                 
                 
                 
                 
           
           
.            
 
.
                                     
  38.                                  
                               
                                     
                                     
                               
    (-8)2 + 33 =    
                   
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  39.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    120% som decimaltal er    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  40.      
         
                                     
                                 
                                     
     0,0545 som % = %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  41. Kast med almindelig terning. Forkort brøker mest muligt  
                                     
                                   
                                     
                                     
    Sandsynligheden for at få mere end 4 er     
             
                                     
                                     
                                     
                         
                         
         
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  42. Kast med almindelig terning. Forkort brøker mest muligt      
                                   
                                     
                                     
                                     
    Sandsynlighed for at slå et ulige tal er     
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
.                      
 
 
 
 
.
                                     
  43.      
                                     
                                     
                                     
                           
    (2 + 3)2 + 7 =
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  44.                                  
                                     
                                     
                                     
                           
    8 - 4 2 + 7 =
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  45.      
                                     
                                     
                                     
                         
    3 4 - 2 + (8 - 2) =
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                             
                             
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  46.                    
                                     
                                     
                                     
                                     
    13 - (12 + 1) =
   
                                   
                                     
                                     
                                   
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  47.          
                                     
                                     
                                     
                                     
    4 + 5 + (2 + 3) + 2 3 =
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  48. Brug værdierne a = 3 og b = -2    
                                     
                                     
                                     
                                     
    2a2 -(b + 3a) =
   
                                   
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
               
               
               
               
               
               
.                
.
                                         
  49. Brug værdierne a = 3 og b = -1.  I resultat ingen mellemrum mellem fortegn og tal      
                                         
                                         
                                         
                                         
    -1(2ab) =
       
                                       
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
             
  0 2 4 6 8 10 0 12 14 16 18 20 0 22 24 26 28 30 0 32
             
             
             
             
.              
 
.
                                     
  50. Brug værdierne a = 3 og b = -2.                
                                     
                                     
                                     
                                     
    (3a - 3b):(-5) =