Sæt 11-9kl                              
  Løs  opgaverne og ret opgaverne på arket Samlet resultat ved at sætte rettefunktionen til.  
                   
                   
  Du kan printe Samlet resultat ud ved at trykke på Print nederst på arket  
                   
                   
Obs hvis du bruger denne knap nulstiller du dine indtastninger på alle siderne
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
.
                                     
  1.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    9555+955=      
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
                                     
  2.              
                                     
                                     
                   
                                     
    955−666=    
                                   
                                   
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  3.              
                                     
                                     
                   
                                     
    29,9⋅12=    
                                   
                                 
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  4.              
                                     
                                     
                   
                                     
    1,428:7=    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  5.  (Ingen mellemrum mellem tegn og tal i resultat)        
                                     
                                     
                   
                                     
    12,8 - 11 ●(2 + 3)=       
                                   
                                     
                                     
                                     
                             
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  6.              
                                     
                                     
                   
                                     
    0,3 ● 0,45 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  7. Mindste værdi er                
    a. (−4)2  
                       
    b. 18:(2+3)
                       
    c. 2+23
                       
    d. −42+2  
                       
    Hvilket udtryk har den mindste værdi?      
                                     
                                     
                                     
                     
                     
                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  8. Udregn og forkort mest muligt    
                                     
                                     
                                     
                                     
    2/5 + 1/4 =    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  9. Udregn, forkort mest muligt og skriv som brøk  
                                     
                                     
                                     
                                     
    3/4 - 0,3 =      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  10. Hvilket af følgende tal har den største værdi?  
    a. kvadratrod af 9
                       
    b. 2,99
                       
    c. 2,925
                       
    d. -3,01
                       
    Det største tal er    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  11. 18,256 er det samme som:              
    a. 18256 : 103
                       
    b. 1825,6 : 1000
                       
    c. 18,256 100
                       
    d. 0,18256 103
                       
    6782,56 er det samme som:    
                                   
                                     
                                     
                         
                                 
                                 
               
           
           
             
           
           
.              
 
.
        2x                          
  12.                                  
                 x                    
                                 
                                     
                                     
    Rektanglets omkreds hvis x er 4?    cm  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
        2x                          
  13.                                  
                 x                    
                                 
                                     
                                     
      Rektanglets areal hvis x er 4 cm er    cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  14.                 (I denne opgave sætter vi     
                      flødes vægtfylde til at være 1)    
                                     
                                     
                                     
    Antal g fedt i alt i kartonen  g  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                       
  15.                                  
                                       
                                       
                                       
                                       
    Energi kJ i indholdet i hele kartonen     kJ  
                                     
                                       
                                     
                                       
                                       
                                       
             
             
             
               
             
             
.                
 
.
                                   
  16.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Antal g hindbær i 1000 g skyr yoghurt     g  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  17.           Omregn indholdet af salt til kg  
                                     
                                   
                                     
                                     
    Antal kg salt af hele indholdet  kg  
                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  18. Hvilket af udtrykkene er det samme som 300 000 000    
    a. 3 810
                       
    b. 3 107
                       
    c. 3 108
                       
    d. 3 109
                       
    Udtryk det samme som 300 000 000      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                 
  19.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Besparelse i % ved at købe 1 l i Duo fremfor i Uno  %  
                                   
                                     
                                     
                     
                                     
                                     
                   
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  20.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Linierne f og g skærer hinanden i punktet ( , )    
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                       
  21           Ingen mellemrum mellem tegn og tal i resultat  
                                       
                                       
                                       
                                       
    Linien g skærer y-aksen i  ( , )      
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                   
  22.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Hældningstallet for linien f er       
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                           
  23.                                         
                                           
                                         
                                           
                                           
    3,03 kg =          g        
                                         
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
             
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                     
  24.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    12,3 dl =    l  
                                   
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
               
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  25.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    1,25 ton =    kg  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  26.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    43,35 cm =    m  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                   
  27.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Arealet med cirklen med radius AK =    cm2  
                                   
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                   
  28.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Arealet med cirklen med radius AJ =    cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                   
  29.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Arealet af det farvede område er  cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                   
  30.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Omkreds af cirkel med radius AK=  cm  
                                   
                                     
                                     
                                   
                             
                                     
                   
                   
                   
                     
                   
                   
.                      
         
         
         
         
           
           
 
.
                                     
  31.               Figuren er en regulær femkant  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Summen af vinklerne i femkanten er  0  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  32.                   Skitse af retvinklet trekant  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Hypotenusens længde er   cm  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                       
  33.                   Skitse af retvinklet trekant    
                                       
                                       
                                       
                                       
    Arealet af trekant ABC er  cm2  
                                   
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                     
  34.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Parallelle linier
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                       
  35.               Skitse med mål i cm        
                                       
                                       
                                       
                                       
    Rumfanget af kassen er    cm3  
                                     
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                         
  36.                                    
                                         
                                         
                                         
                                         
    Samlede overfladeareal af kassen er  cm2      
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
             
             
             
               
     
 
   
 
 
.
                                     
  37. Her er sæt af data:                  
    5, 4, 6, 15, 14, 11, 15                        
                                     
                                     
                                     
    Medianen er    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                 
                 
                 
                   
                 
                 
.              
 
 
.
                                           
  38. Her er sæt af data:                        
    5, 4, 6, 15, 14, 11, 15                        
                                         
                                           
                                           
    Variationsbredden er          
                                       
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
             
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                   
  39. Her er sæt af data:                
    5, 4, 6, 15, 14, 11, 15                
                                   
                                   
                                 
    Middeltallet er        
                                 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
         
         
         
           
         
         
.            
 
 
.
                                     
  40. Søren køber et par sko til 490 kr.   
    Prisen  var sat 30 % ned.  
                                     
                     
                                     
     Hvad var normalprisen? kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  41.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find (helheden) 100%, når 15 % udgør 120 kr kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                   
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  42.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find (helheden) 100%, når 120 % udgør 1800 kr kr.  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                       
  43.               En af mange mindesten fra slaget ved Dybbøl 1864  
                    Her fra skanse 2          
                                   
                                       
                                       
    Antal år fra slaget ved Dybbøl til nu  år    
                                     
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                     
  44.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    20.08 - 00.55        t  min      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  45 Per cykler 4 km og han kører med en gennemsnitsfart på 20 km/t.  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Cykelturen varer  min.  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  46. Ole cykler 10 km på 40 minutter        
                                     
                                     
                                     
                                     
    Hastigheden er   km/t  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  47. Søren løber i 72 minutter med en gennemsnitsfart på 10 km/t     
                                     
                                     
                                     
                                     
    Søren har løbet  km  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                   
  48. Denne terning har sidelængden 5a                  
    Vælg den rigtige løsning af følgende:                  
    a. 5a                              
    b. 25a2                            
    c. 5a2                              
    Arealet af den ene side er (vælg det rigtige bogstav med løsning)
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                   
  49. Denne terning har sidelængden 2