Sæt 12-9kl                              
  Løs  opgaverne og ret opgaverne på arket Samlet resultat ved at sætte rettefunktionen til.  
                   
                   
  Du kan printe Samlet resultat ud ved at trykke på Print nederst på arket  
                   
                   
Obs hvis du bruger denne knap nulstiller du dine indtastninger på alle siderne
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
.
                                     
  1.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    644 + 1569 =      
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
                                     
  2.              
                                     
                                     
                   
                                     
    6606 – 807=    
                                   
                                   
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  3.              
                                     
                                     
                   
                                     
    67 · 39=    
                                   
                                 
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  4.              
                                     
                                     
                   
                                     
    8,080 : 8=    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  5.          
                                     
                                     
                   
                                     
    Afrund tallet 4,635 to decimaler.    
                                   
                                     
                                     
                                     
                             
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  6.              
                                     
                                     
                   
                                     
    Afrund tallet 1,5349 to decimaler.    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                            ?  
  7.                                      
                                                       
                                     
                                                     
                                                         
    Omskriv brøken 3/20 til decimaltal             0,15        
                                                         
                                                         
                                                         
                                         
                                       
                                       
               
             
             
                         
             
             
.              
 
.
                                     
  8. Udregn og forkort mest muligt    
                                     
                                     
                                     
                                     
    11   2/3 +  3    2/5 =    
                               
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  9. Udregn, forkort mest muligt og skriv som brøk  
                                     
                                     
                                     
                                     
    3/5 - 0,4 =      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  10.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Omskriv 30% til decimaltal    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  11.                
                                 
                                 
                                 
                                 
    Omskriv brøken 3/4 til decimaltal    
                                   
                                     
                                     
                         
                                 
                                 
               
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                   
  12.                                  
                                   
                                 
                                     
                                     
    9·(12–6)+8 =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                   
  13.                                  
                                   
                                 
                                     
                                     
      16 + 7 ·10 =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  14. Facit må ikke skrives med potenser      
                           
                                     
                                     
                                     
    102 ·102    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                       
  15.                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
    104 : 103      
                                     
                                       
                                     
                                       
                                       
                                       
             
             
             
               
             
             
.                
 
.
                                     
  16.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Ѵ36 + Ѵ25 =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  17.                
                                     
                                   
                                     
                                     
    Find x når 4x – 10 = 30    
                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  18. Hvilket af udtrykkene er det samme som 300 000 000    
    a. 3 810
                       
    b. 3 107
                       
    c. 3 108
                       
    d. 3 109
                       
    Udtryk det samme som 300 000 000      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  19.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find x når 8x - 24 = -x + 12    
                                   
                                     
                                     
                     
                                     
                                     
                   
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  20.       Ingen mellemrum mellem fortegn og tal  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Linien f vil ved forlængelse skærer y-akse i  ( , )    
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                       
  21           Ingen mellemrum mellem tegn og tal i resultat  
                                       
                                       
                                       
                                       
    Linien g skærer x-aksen i  ( , )      
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                   
  22.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Hældningstallet for linien f er       
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                           
  23.                                         
                                           
                                         
                                           
                                           
    0,75 + 0,6  =                  
                                         
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
             
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                     
  24.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    4,03 kg =    g  
                                   
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
               
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  25.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    5,7 km =    m  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  26.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Koordinatsættet til punktet F er ( , )    
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
    Vinkel FGA er   0  
                                   
                                     
                                     
                           
                                 
                                 
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                   
  28.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Vinkel EFG er   0  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  29.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Den røde linie g har forskriften y =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  30.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Arealet af trekant EFG er  cm2  
                                   
                                     
                                     
                                   
                             
                                     
                   
                   
                   
                     
                   
                   
.                      
         
         
         
         
           
           
 
.
                                     
  31.                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Ved spejling af trekant EFG om linjen g føres punktet F over i ( , )    
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
               
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  32.             Trekant BCD og trekant EFG er (marker 3 rigtige)  
                  kongruente
           
                  ligebenede
           
                  ligedannede
           
                  retvinklede
           
                  stumpvinklede
           
                  ensvinklede
           
    Sæt 3 kryds for rigtige svar      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                       
  33.                        
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
    Målestoksforholdet mellem trekant BCF og trekant EFG er    
                                   
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                     
  34. Sæt kryds ved den funktionsforskrift, der passer til tabellen  
        f(x) = 1/2x - 1
         
    x -2 -1 0 1 2   f(x) = 1/2x + 2
         
    f(x) -2 -1  1/2 -1 -1/2 0   f(x) = x + 2
         
                  f(x) = 2x + 4
         
        f(x) = 2x + 1
         
        f(x) = 2x + 2
         
    Sæt kryds ved den funktionsforskrift, der passer til tabellen      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                       
  35.               Figuren er et rektangel         
                    a = 3 cm og b = 3,5 cm        
                                       
                                       
                                       
    Arealet af rektanglet er er    cm2  
                                     
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                         
  36.               Figuren er et rektangel           
                    a = 3 cm og b = 3,5 cm          
                                         
                                         
                                         
    Omkredsen af rektanglet er  cm      
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
             
             
             
               
     
 
   
 
 
.
                                     
  37. Trekant. Indsæt mål på højde (h) og grundlinie (g)  således at arealet bliver 12 cm2  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Mål på trekant med et areal på 12 cm2 h =   og g =    
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                 
                 
                 
                   
                 
                 
.              
 
 
.
                                           
  38. Højdefordeling i 2 klasser på Superskolen        
      Højde i cm Antal elever                        
      ]150; 160] 5                        
      ]160; 170] 14                      
      ]170; 180] 23                        
      ]180; 190]  14                        
    Antal elever i alt i de 2 klasser          
                                       
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
             
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                     
  39. Højdefordeling i 2 klasser på Superskolen  
      Højde i cm Antal elever                  
      ]150; 160] 5                  
      ]160; 170] 14                  
      ]170; 180] 23                  
      ]180; 190]  14                  
                                     
    Typeintervallet er ] ; ]    
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  40. Højdefordeling i 2 klasser på Superskolen  
      Højde i cm Antal elever                  
      ]150; 160] 5                  
      ]160; 170] 14                  
      ]170; 180] 23                  
      ]180; 190]  14                  
                                     
    Vælg en tilfældig elev.                        
    Sandsynligheden for at eleven er højere end 180 cm er  %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  41. I en klasse er der 8 drenge og 12 piger    
    I en leg skal der trækkes lod om hvem der skal starte i legen    
                                     
                                     
                                     
    Sandsynligheden for at det er en dreng der starter er   %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                   
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  42. Temperaturer i Danmark   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
    Stigning i minimumstemperatur om vinteren fra 1 periode til 3. periode  0  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
    Se på de 4 årstider i perioden 1981 - 2010               
  43. og tag årstiden med den højeste nedbør og årstiden med den laveste nedbør    
                                   
                                     
                                     
                                     
    Forskel på højeste og laveste nedbørssum for de to årstider er  mm  
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
          Fra tv-oversigt              
                                     
                                     
                                     
                                     
    Udsendelsen Længe leve dronningen varer  t  min      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                   
  45         Fra tv-oversigt              
                                     
                                     
                                     
                                     
    Udsendelsen Natholdet varer  min.  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  46.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Ved køb af 6 stk er kiloprisen  kr.  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  47.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Pris i alt for 8 stk af en variant ved ovennævnte priser  kr.  
                                   
                                     
                                     
                                     
                             
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  48.