Sæt 13-9kl                              
  Løs  opgaverne og ret opgaverne på arket Samlet resultat ved at sætte rettefunktionen til.  
                   
                   
  Du kan printe arket med Samlet resultat ud ved at trykke på Print nederst på arket  
                   
                   
Obs hvis du bruger denne knap nulstiller du dine indtastninger på alle siderne
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
.
                                     
  1.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    21114+ 8886 =      
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
                                           
  2.                      
                                             
                                         
                           
                                             
    1208 – 298=            
                                           
                                           
                                             
                                         
                                             
                                             
               
             
             
                 
             
             
.              
 
.
                                           
  3.                        
                                               
                                         
                             
                                               
    57 · 16=              
                                             
                                           
                                               
                                           
                                               
                                               
               
             
             
                 
             
             
.              
 
.
                                     
  4.              
                                     
                                     
                   
                                     
    1480 : 10=    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  5. Ingen mellem fortegn og facit i resultatet!        
                                     
                                     
                   
                                     
    (-4) · (-5) · (-5) =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                             
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  6.              
                                     
                                     
                   
                                     
    0,5 · 3,50 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  7.                  
                                   
                                 
                                 
                                     
    42 - 3 · 4 =      
                                     
                                     
                                     
                     
                     
                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  8. Udregn og forkort mest muligt    
                                     
                                     
                                     
                                     
    11 -   5/7 =    
                               
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  9. Udregn, forkort mest muligt og skriv som brøk  
                                     
                                     
                                     
                                     
    7/8 - 3/4 =      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  10. Facit uden potenser    
                                     
                                     
                                     
                                     
    5 · 104 + 102 + 4 =    
                                   
                                     
                                     
                               
                               
                               
               
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  11.                
                                 
                                 
                                 
                                 
    1 - 0,45 =    
                                   
                                     
                                     
                         
                                 
                                 
               
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                   
  12.                                  
                                   
                                 
                                     
                                     
    15% af 360 =       
                                   
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                   
  13.                                  
                                   
                                 
                                     
                                     
      34 kr af 170 kr. =    %  
                                   
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  14.                              
                                     
                                     
                                     
                                     
    Koordinatsættet til punktet B er  ( , )    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
  Ingen mellemrum mellem fortegn og tal i resultatet            
  Cirklens omkreds: d            
  O = pi · d              
  pi kan sættes til 3            
  O er cirklens omkreds             
.   d er cirklens diameter              
 
.
                                       
  15.                                
                                       
                                       
                                       
                                       
    Radius i cirklen er     cm  
                                     
                                       
                                     
                                       
                                       
                                       
             
             
             
               
             
             
.                
 
.
                                     
  16.                              
                                     
                                     
                                     
                                     
    Antal grader som cirkelbuen CD spænder over er  grader  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  17.                              
                                     
                                     
                                     
                                     
    Længden af cirkelbuen CD er  cm  
                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                 
                 
                 
               
                 
                 
.                
.
                                     
  18. Hvilket af udtrykkene har den største værdi når a = -3 ?    
    a. a 4
                         
    b. a -2
                         
    c. a2
                         
    d. 2a + 5
                         
    e. 1 - 2a
                         
    Største værdi      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                           
  19. Løs ligningen          
                                           
                                         
                                           
                                           
    Find x når 7x + 24 = 73                
                                         
                                           
                                           
                           
                                           
                                           
                       
             
             
                 
             
             
.                
 
.
                                     
  20.     Skoene koster 450 kr på internettet og 600 kr i en skobutik        
                                     
                                     
                                     
                                     
    Prisforskellen er         kr  
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
       
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  21     Skoene koster 450 kr på internettet og 600 kr i en skobutik  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Besparelse i % ved at købe skoene på internettet  %  
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                   
  22.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Cykelturen varer   timer minutter    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                         
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  23.                               
                                     
                                   
                                     
                                     
    Turens længde har været          km  
                                   
                                     
                                     
                             
                             
                             
           
               
               
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  24. Indtast 3 værdier for længde, bredde  og højde således rumfanget bliver 48 cm3    
                                   
                                     
                                     
                                     
    Indtast (kun tal) for længde, bredde og højde ;  ;   
                                   
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
               
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  25. Enheden for gitteret i tegnefladen er 1 cm    
                                   
                                     
                                     
                                     
    Rumfanget af den blå figur er     cm3  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                       
  26.             Figur ABCD drejes 900 med uret om punktet E  
                                       
                                       
                                       
                                       
    Ved drejningen føres punktet A over i  ( , )      
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                     
  27.               Figur ABCD drejes 1800 med uret om punktet E  
                                       
                                       
                                       
                                       
    Ved drejningen føres punktet A over i punktet        
                                     
                                       
                                       
                             
                                   
                                   
             
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                       
  28.             Figur ABCD drejes med uret om punktet E  
                                       
                                       
                                       
                                       
    Antal grader som drejningen er, når B føres over i A   0    
                                     
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                 
  29.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Sandsynligheden for at trække en blå terning er  %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                   
  30.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Sandsynligheden for at trække en rød terning er  %  
                                   
                                     
                                     
                                   
                               
                     
               
               
               
                 
                   
                   
.                      
         
         
         
         
           
           
 
.
                                     
  31.                    
                                       
                                       
                     
                  Facit afrundes til 1 decimal  
    Sandsynligheden for at trække en blå  og derefter en rød terning er  %    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                 
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                   
  32.                                
                                     
                                     
                                 
                    Facit afrundes til 1 decimal  
  Sandsynligheden for at trække en rød og derefter igen en rød terning er  %  
                                   
                                     
                               
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                       
  33.                      
                                       
                                       
                                       
                                       
  Sandsynlighed for at trække en blå terning og derfefter en grøn terning    
                                   
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                     
  34. Sæt kryds ved det største udtryk når a  = -2  
    a) a · 2
             
    b) a2
             
    c) a3
             
    d) 2·a + 4
             
    e) 3·a + 4
             
    f) 2 -2·a
             
    Størsteværdi er     
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                       
  35. Den 15/04/2020 stod solen op klokken 06:03 og gik ned klokken 20:17  
                                     
                                       
                                       
                                       
    Dagens længde var           timer   min  
                                     
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                         
  36. Den 20/05/2020 stod solen op klokken 04:49 og gik ned klokken 21:24    
                             
                                         
                                         
                                         
    Dagens længde var           timer   min    
                                       
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
             
             
             
               
     
 
   
 
 
.
                                       
  37. En dag står solen op klokken ? og ned klokken 21:01. Dagens længde var 15 timer 48 minutter  
                                     
                                       
                                       
                                       
    Solen stod op (skriv på samme form som solnedgangen) :    
    (to cifre i første felt og to cifre i sidste felt)                  
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                   
                   
                   
                     
                   
                   
.                
 
 
.
                                         
  38. På et år vokser en kapital på 1000 kr efter rentetilskrivning til 1030 kr.      
                               
                               
                               
                               
                               
    Renten har været  kr      
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
             
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                     
  39. På et år vokser en kapital på 1000 kr efter rentetilskrivning til 1030 kr.  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Rentesatsen har været   %  
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  40. Søren spiller et pilespil med 5 pile og får disse point med 5 pile: 10, 3, 6, 7 og 4  
                                   
                                     
                                     
                                     
    Gennemsnitlig antal point pr. pil var    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                       
  41. I anden runde får Søren et gennemsnit på 7 ved kast med 5 pile. De første 4 pile gav 5, 9, 10 og 6 point  
                                     
                                       
                                       
                                       
    Den sidste pil gav  point    
                                     
                                       
                                       
                                       
                                     
                                       
             
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                     
  42. Temperaturer i Danmark   
                                     
                                     
                                     
                                     
    15 % af 360 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  43. En vare stiger fra 60 kr til 75 kr                    
                                     
                                     
                                     
                                     
    Stigningen i procent er   %  
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  44.                        
                                     
                                     
                                     
                                     
    0,65 km =  m  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  45                        
                                     
                                     
                                     
                                     
    3,5 L =  dl  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  46.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    1385 kg =  ton  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  47.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    3 dm + 3 cm =  cm