Sæt 14-9kl                              
  Løs  opgaverne og ret opgaverne på arket Samlet resultat ved at sætte rettefunktionen til.  
                   
                   
  Du kan printe arket med Samlet resultat ud ved at trykke på Print nederst på arket  
                   
                   
Obs hvis du bruger denne knap nulstiller du dine indtastninger på alle siderne
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
.
                                     
  1.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Omkredsen af en rombe med siden 3,5 cm er  cm  
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
                                     
  2.              
                                     
                                     
                   
                                     
    4 : 0,01 =    
                                   
                                   
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  3.              
                                     
                                     
                   
                                     
    Find x når x + 17,5 = 20    
                                   
                                 
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  4. I en trekant er siderne 3 cm, 4 cm,  og 5 cm            
                                     
                                     
                   
                                     
    Arealet af trekanten er  cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  5. Ingen mellemrum mellem fortegn og facit i resultatet!        
                                     
                                     
                   
                                     
    Find x når x/4 =7            x =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                             
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  6.              
                                     
                                     
                   
                                     
    45 kubikdecimeter = m3  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                       
  7. Det er oplyst at de to længste sider i en retvinklet trekant er 12 cm og 13 cm  
                                     
                                   
                                   
                                       
    Den tredje side i trekanten har længden   cm    
                                       
                                       
                                       
                       
                       
                       
             
             
             
             
             
             
.              
 
.
                                       
  8. Du trækker i alt to kugler. Først én kugle fra krukke A og dernæst én kugle fra krukke B.  
    A indeholder 3 hvide og 4 sorte kugler. B indeholder 3 sorte kugler            
                                       
                                       
                                       
    Sandsynligheden for kun at trække sorte kugler er      
                                   
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
               
             
             
.                
 
.
                                     
  9. Udregn, forkort mest muligt og skriv som brøk  
                                     
                                     
                                     
                                     
    5/6 - 1/4 =      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  10. Facit uden potenser    
                                     
                                     
                                     
                                     
    (2 + 3)2 =    
                                   
                                     
                                     
                               
                               
                               
               
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  11. Decimaltal i facit              
                                 
                                 
                                 
                                 
    Find x, når 1 : x = 5       x =    
                                   
                                     
                                     
                         
                                 
                                 
               
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                   
  12.  
                                   
                                 
                                     
                                     
    14,8 : 0,2 =       
                                   
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                     
  13. I trekant ABC er AB = 3 cm, AC = 5 cm og vinkel B er retvinklet.   
                                     
                                   
                                       
                                       
      Længden BC =   cm    
                                     
                                       
                                       
                                 
                                       
                                       
             
             
             
               
             
             
.                
 
.
                                     
  14. I et koordinatsystem er der 2 usynlige linier. Forskrift for den ene linie er     
    f(x) = 2x og for den anden linie g(x) =-2x+4                
                                   
                                     
                                     
    Skæringspunkt for de to linier er ( , )    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
               
               
               
               
               
.                
 
.
                                       
  15. Areal af det blå område er 19,63 cm2. Hver rude er 1 cm2    
                                     
                                       
                                       
                                       
    Arealet af det grønne område er    cm2  
                                     
                                       
                                     
                                       
                                       
                                       
             
             
             
             
             
             
.                
 
.
                                     
  16. I en trekant ABC er hypotenusen 13 cm og en katete er 12 cm      
                                     
                                     
                                     
                                     
    Den sidste katete er cm  
                                   
                                     
                                     
                                     
                               
                             
                       
                     
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  17. Et kvadrat har arealet 169 cm2                    
                                     
                                     
                                     
                                     
    Omkredsen af kvadratet er   cm  
                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                 
                 
                 
               
                 
                 
.                
.
                                     
  18. Hvilket af udtrykkene har den mindste værdi når a = 1?    
    a. a 4
                         
    b. a -2
                         
    c. a2
                         
    d. 2a - 2
                         
    e. 1 - 2a
                         
    Mindste værdi      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
.
                                             
  19. Løs ligningen            
                                             
                                         
                                             
                                             
    Find x når 7x + 23 - 2x = 73                  
                                           
                                             
                                             
                             
                                             
                                             
                       
             
             
                 
             
             
.                
 
.
                                     
  20.                
                                     
                                     
                                     
                                     
    345 liter =        m3  
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
       
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                     
  21 Løs ligningen (facit som decimaltal)  
                                     
                                     
                                     
                                     
    6x-2=-2x+26                         x=    
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
             
           
           
.              
 
 
.
                                       
  22.           En cykeltur på 44 km køres med en gennemsnitsfart  
                på 2o km/t  
                                       
                                       
                                       
    Cykelturen varer   timer minutter      
                                     
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                           
             
             
               
             
             
.                
 
 
.
                                     
  23.  Et rektangel har arealet x cm2  
    Alle sider forstørres så de bliver 4 gange så lange  
                                     
                                     
                                     
    Arealtet af det store rektangel bliver
   
                                   
                                     
                                     
                             
                             
                             
           
               
               
           
           
           
.            
 
.
                                       
  24. Skitse af kasse   Indtast længde, bredde og højde så rumfanget bliver 600 cm3  
                                     
                                       
                                       
                                       
    Indtast (kun tal) for længde, bredde og højde ;  ;     
                                     
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                 
             
             
             
             
             
.              
 
.
                                     
  25. 5 personer vil stille sig i en kø-    
    Den ene person vælger at stille sig bagerst    
    Angiv facit som helt tal    
                                     
                                     
    Antal muligheder de resterende personer kan stille sig på er      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                               
               
               
               
           
           
           
.            
 
.
                                       
  26. Punktet D mangler for at der kan tegnes et kvadrat ABCD. Ingen mellemrum mellem fortegn og tal  
                                     
                                       
                                       
                                       
    Angiv punktet D  ( , )      
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
             
             
             
.              
 
.
                                     
  27.              
                                     
                                     
                                     
                                     
    Omkredsen af figuren er    cm  
                                   
                                     
                                     
                           
                                 
                                 
           
           
           
           
           
           
.            
 
 
.
                                   
  28.                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Arealet af figuren er   cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  29. Børge er 5 gange så gammel som sin lillebror. Tilsammen er de 24 år    
                                     
                                     
                                     
                                     
    Børge er  år  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                       
  30. Sofie har et akvarium. Det har form som en firkantet prisme med rette vinkler.   
    Sidelængderne er 40 cm, 100 cm og 30 cm.  
       
                                       
                                       
    Hvor mange liter vand kan der være i akvariet? l    
                                     
                                       
                                       
                                     
                                 
                       
                 
                 
                 
                 
                     
                     
.                      
         
         
         
         
         
         
 
.
                                     
  31. Til 2 stillinger i en virksomhed er der 10 ansøgere  
                                     
                                     
                   
                   
    Antal forskellige måder at udvælge 2 af ansøgerne til ansættelse er    
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
               
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                       
  32. Til et stafetløb med 4 x 100 m skal der ud af 12 elever vælges et hold med 4 løbere.  
                                       
    (Tip: ordnet stikprøve uden tilbagelægning)                  
                                   
                         
  Antal måder stafetholdet kan laves på er      
                                     
                                       
                                 
                                       
                                       
                                       
             
             
             
             
             
             
.              
 
 
.
                                       
  33. 6 biler parkeres på 6 ledige parkeringspladser    
                                       
                                   
                                       
                                       
  Antal forskellige muligheder bilerne kan parkeres på er       
                                   
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
             
             
             
.              
 
.
                                     
  34. Sæt kryds ved det mindste udtryk når a  = -2  
    a) a · 2
             
    b) a2
             
    c) a3
             
    d) 2·a + 4
             
    e) 3·a + 4
             
    f) 2 -2·a
             
    Mindste værdi er     
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                       
  35. Det lille kvadrat har hjørner i midtpunkterne på siderne af det store kvadrat.  
                                     
                                       
                                       
                                       
    Hvor stor en del af det store kvadrat udgør det lille kvadrat?        
               
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
             
             
             
.              
 
 
.
                                         
  36. Den 14/10/2020 stod solen op klokken 07:51 og gik ned klokken 18:27    
                             
                                         
                                         
                                         
    Dagens længde var           timer   min    
                                       
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
             
             
             
             
     
 
 
 
.
                                       
  37. En dag står solen op klokken ? og ned klokken 21:23. Dagens længde var 15 timer 47 minutter  
                                     
                                       
                                       
                                       
    Solen stod op (skriv på samme form som solnedgangen) :    
    (to cifre i første felt og to cifre i sidste felt)                  
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
.              
 
 
.
                                           
  38. Hvor mange liter bliver det i alt?        
                                 
                                 
                               
                                 
                                 
    14,9 dl + 673 cl + 467 cm3 l        
                                       
                                           
                                           
                                   
                                   
                                   
                     
             
             
             
             
             
.              
 
.
                                     
  39. For 4 år siden var Sofie halvt så gammel som hun bliver om 20 år.  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Sofie er i dag år  
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  40.    
                                     
                                     
                                     
                                     
    27 cm + 3,8 m + 45,3 dm + 4 mm = m  
                                   
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
               
               
           
           
           
           
.            
 
.
                                       
  41. Løs ligningen  
                                       
                                       
                                       
                                       
    - 27 = 34 - x                           x =      
                                     
                                       
                                       
                                       
                                     
                                       
             
             
             
             
             
             
.              
 
.
                                     
  42.    
                                     
                                     
                                     
                                     
    6  1/2 % af 150 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                   
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  43. Slaget ved Dybbøl 1848 var en del af treårskrigen fra 1848 til 1851      
                                     
                                     
                                     
                                     
    Antal år siden slaget ved Dybbøl (i treårskrigen)fandt sted er år  
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  44.                        
                                     
                                     
                                     
                                     
    5,67 : 100 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  45                        
                                     
                                     
                                     
                                     
    Antal diagonaler i en femkant er     
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  46.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    2/100 = %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
 
.
                                     
  47.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    2/3 af 186 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                             
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  48.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    1/4 : 2 = (skriv facit som decimaltal)    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
               
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  49. 20 % af et beløb er 180 kr                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Hele beløbet er  kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  50.                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    5 0/00 af 40 000 kr =  kr  
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
Sæt 14-9kl