Sæt2-5kl                          
                           
  Løs  opgaverne og ret opgaverne på arket Samlet resultat ved at sætte rettefunktionen til.
                           
                           
  Du kan printe Samlet resultat ud ved at trykke på Print nederst på arket  
                           
                           
  Obs tryk på denne knap nulstiller alle dine indtastninger på alle siderne    
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
.                          
                                     
  1.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    22 + 22 =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
                                     
  2.              
                                     
                                     
                   
                                     
    101 - 9 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  3.              
                                     
                                     
                   
                                     
    22 · 9 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  4.              
                                     
                                     
                   
                                     
    1/5 af 40 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  5.              
                                     
                                     
                   
                                     
    Det dobbelte af 135 er    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  6.              
                                     
                                     
                   
                                     
    Afrund 349 til nærmeste hundreder    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  7. 1 kg æbler koster 8 kr.    
                                     
                                     
                                     
                                     
    2,5 kg æbler koster           kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  8.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Findx når x - 12 = 30      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  9.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Indsæt >, < eller = så udsagnet bliver sandt 0,26
1/4    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  10.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    4 · 3 -  4 · 2 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  11.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    1452 gram = kg  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  12. Det største af følgende tal er    
                                     
                                     
                                     
                                     
    9,09    ;     0,989     ;     9,21      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  13.      
                                     
                                     
                                     
                 
      23,41 · 10 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  14.      
                                     
                                     
                                     
                                     
    5 + 4 · 3      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  15. Der skal forkortes mest muligt                    
                               
                                     
                                     
                                     
    Hvor stor en del er farvet gul    
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  16.                                  
                                   
                                     
                                     
                                     
    Vinkel v er   
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  17.                     Hvert tern er 1 cm2    
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
    Arealet af figuren er  cm2  
                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  18.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find værdien af 2 · x + 33 når x er 5    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  19.              
                                     
                                     
                                     
                                     
    Tid imellem 08.15 - 10.05         t. min.  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  20. Skriv som brøk    
                                   
                                     
                                     
                                     
    Chancen for med en terning at slå en 5 ér?      
               
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  21 Forkort mest muligt    
                                     
                                     
                                     
                                     
    Chancen for med en terning at slå lige tal er      
               
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  22. Forkort mest muligt    
                                     
                                     
                                     
                                     
    Chancen for med en terning at slå et tal større end 4      
               
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  23.  Forkort mest muligt    
                                     
                                     
                                     
                                     
    Chancen for med en terning at slå mindre end 5       
               
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  24. Skriv det manglende tal i talrækken          
                                     
                                     
                                     
                                     
    0;   9;     ?;   27;   36      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  25. Søren er 11 år. Hans far er 31 år, hans mor er 32 år og lillesøsteren er 6 år.  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Gennemsnitsalderen er   år  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
Sæt2-5kl                                          
Rigtige   Navn:  
Forkerte   Klasse:  
Ikke løste   RET
 
Opgave Dit svar Tjek   
s1 22 + 22 =  
s2  
s3 22 · 9  =  
s4  
s5  
s6  
s7  
s8  
s9  
s10  
s11  
s12  
s13  
s14  
s15  
s16  
s17  
s18  
s19  
s20  
s21  
s22  
s23  
s24  
s25  
Kommentar: