Sæt 2-7kl                                  
                           
  Løs  opgaverne og ret opgaverne på arket Samlet resultat ved at sætte rettefunktionen til.
                           
                           
                           
  Du kan printe Samlet resultat ud ved at trykke på Print nederst på arket
                           
                           
  Obs tryk på resetknappen sletter tidligere foretagne indtastninger i dette opgavesæt
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
.                          
                                     
  1.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    777 + 194 =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
                                     
  2.              
                                     
                                     
                   
                                     
    3253 - 178 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  3.              
                                     
                                     
                   
                                     
    73 · 65 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  4.              
                                     
                                     
                   
                                     
    819 : 7 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  5.              
                                     
                                     
                   
                                     
    22 + 32 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  6. Find det manglende tal i talfølgen:            
                                     
                                     
                   
                                     
    1  2  3  _  8  13    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  7.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Gennemsnittet af tallene 1; 4; 9; 9; 7; 6; 6 er      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  8. Udregn delen          
                                     
                                     
                                     
                                     
    36 kr. af 360 kr.     %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  9.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Summen af 7,5 og 14,7 er      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  10.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Antal divisorer i tallet 12    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  11.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    360 dl er det samme som 
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  12.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Afrund 6,461 til én decimal      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  13. Bestem værdien af udtrykket, når a = 4        
                                     
                                     
                                     
                                     
      +1a -3·(-2) + 3a      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  14. Hvor mange procent er farvet?          
                                     
                                   
                                     
                                     
    Farvet   %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  15. Find x når:             
                                     
                                     
                                     
                                     
    3·x - 6 = x + 8    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  16. 100 schweizerfranc koster 500 kr.     
                                     
                                     
                                     
                                     
    30 schweizerfranc koster    kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  17.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    1 time + 1 minut + 30 sekunder = sekunder  
                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  18.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Hvor lang tid er der imellem 16.25 - 21.10 t. min.  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  19. 2½ kg jordbær koster 37,50 kr.      
                                     
                                     
                                     
                                     
    1 kg jordbær koster kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  20.                   Hver "kasse" er kvadratisk  
                      og har længde på 10 m  
                                     
                                     
                                     
    Omkreds af figuren er   m  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  21                   Hver "kasse" er kvadratisk  
                      og har længde på 10 m  
                                     
                                     
                                     
    Arealet af figuren er   m2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  22. En cylinders højde er 10 cm og radius er 3 cm   
                      Areal af cirkel = pi · r2  
                        Omkreds af cirkel = 2 · pi · r  
                        Rumfang af cylinder = pi · r2 · h  
                        pi sættes til 3  
    Areal af bunden af cylinderen   cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  23.  En cylinders højde er 10 cm og radius er 3 cm   
                      Areal af cirkel = pi · r2  
                        Omkreds af cirkel = 2 · pi · r  
                        Rumfang af cylinder = pi · r2 · h  
                        pi sættes til 3  
    Omkreds af bunden af cylinderen    cm  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  24. En cylinders højde er 10 cm og radius er 3 cm       
                      Areal af cirkel = pi · r2  
                        Omkreds af cirkel = 2 · pi · r  
                        Rumfang af cylinder = pi · r2 · h  
                        pi sættes til 3  
    Rumfang af cylinderen er   cm3  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  25. I et spil kort spilles der med 52 kort uden joker  
                                   
                                     
                                     
                                     
    Sandsynlighed for at trække ét rødt kort er  
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
Sæt2-7kl                                          
Rigtige   Navn:  
Forkerte   Klasse:  
Ikke løste   RET
 
Opgave Dit svar Tjek   
s1  
s2  
s3  
s4  
s5 22+32 =  
s6  
s7  
s8  
s9  
s10  
s11  
s12 23 =  
s13  
s14  
s15  
s16  
s17  
s18  
s19  
s20  
s21  
s22  
s23  
s24  
s25  
Kommentar: