Sæt2-9kl                                  
                           
  Løs  opgaverne og ret opgaverne på arket Samlet resultat ved at sætte rettefunktionen til.
                           
                           
                           
  Du kan printe Samlet resultat ud ved at trykke på Print nederst på arket
                           
                           
                           
  Obs denne knap sletter alle dine indtastninger med opgaver i dette sæt opgaver
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
.                          
                                     
  1.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    876 + 4589 =      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
                                     
  2.              
                                     
                                     
                   
                                     
    1403 - 388 =    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  3.              
                                     
                                     
                   
                                     
    103 · 67 =    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  4.              
                                     
                                     
                   
                                     
    1071 : 3 =    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  5. Omskriv til procent            
                                     
                                     
                   
                                     
    0,75 =  %  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  6. Omskriv til procent            
                                     
                                     
                   
                                     
    3/8 =  %  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  7.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    0,01 =                  %  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  8.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    1,207 · 1000 =      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  9.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    521 : 10000 =      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  10. Reducer                              
                                     
                                     
                                     
                                     
    3(a +1)-(a-2) =
   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  11. Reducer                              
                                     
                                     
                                     
                                     
    -2b+6+4b-10 =
   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  12.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    24-32 =      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  13.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
      (Kvadratrodrod(9 + 7))+3      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  14.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find x, når 3x+4 = 19-2x      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  15.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find x, når x:8 = 5    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  16.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find x, når -2x2-9 =-3x2+16  
   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  17.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Punkt A spejles om linjestykket |DE|og føres over i
   
                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  18.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Ligningen for linien gennem D og E er  
 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  19. Hvilket (helt) tal skal stå i nævneren for at brøkens værdi bliver mindre end 1?  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Nævners værdi for at brøken bliver mindre end 1 i 4/x
   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  20.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Største fælles divisor i 12 og 16       
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  21.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Produktet af 7 og 5 er      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  22.               Hver enhed er 1 cm            
                                     
                                     
                                     
                                     
    Areal af firkant GHIJ er    cm2  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  23.                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
    Korteste afstand mellem G og J er    cm  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  24.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    610 cm =    m  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  25.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    6,78 kg =    g  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  26.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    89 cl =     l  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  27.           Cirklens omkreds :     O = 2·pi·r      
                Ciklens areal :     A = pi·r2          
                                     
                Radius er 3 cm og tallet pi sættes til 3          
                                     
    Cirklens omkreds er    cm  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  28.             Cirklens omkreds :     O = 2·pi·r        
                Ciklens areal :     A = pi·r2          
                                     
                Mål i cm og pi sættes her til 3        
                                     
    Cirklens areal er    cm2  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  29.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Vinkel v =  grader  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  30.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Gennemsnittet af tallene 2; 5; 6; 4; 6 og 7 er    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  31.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    2 ‰ af 2000 kr. er   kr.  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  32.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    200% af 50 kr.er   kr.  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  33.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    50% af et beløb er 50 kr. Hele beløbet er   kr.  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  34.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    1/8 + 3/4 =
   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  35.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    1/2  · 1/7 =
   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  36.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    2/5 af 20 kr. =  kr.  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  37.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Vinkel B =  grader  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  38.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Vinkel E =  grader  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  39.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Sum af vinklerne i figuren er  grader  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  40.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Gennemsnittet er     
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  41.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Typetallet er     
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  42.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Størsteværdien er     
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  43.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Værdien af 60 USD i d.kr.  kr.   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  44.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Omregn 200 danske kroner til SEK (2 dec.) SEK  
                                 
                                     
                                     
                                   
                                     
                                     
                     
               
               
           
           
           
.            
 
.
                                     
  45.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Værdien af 200 JPY i d.kr. (2 dec.)  kr.  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  46.         Sidelængden i denne terning er 4 cm          
                                     
                                     
                                     
                                     
    Overfladearealet af figuren er  cm2  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  47.         Sidelængden i denne terning er 4 cm          
                                     
                                     
                                     
                                     
    Rumfanget af terningen er  cm3  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  48.         Sidelængden i denne terning er 4 cm          
                                     
                                     
                                     
                                     
    Omkredsen af én side er  cm  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  49.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    16-2·2 =    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  50.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    18:2+2 =    
                                 
                                     
                                     
                   </