Sæt3-9kl                          
                           
  Løs  opgaverne og ret opgaverne på arket Samlet resultat ved at sætte rettefunktionen til.  
                           
  Du kan printe Samlet resultat ud ved at trykke på Print nederst på arket  
                           
                           
                           
                           
                           
  Obs at du nulstiller og sletter alle indtastninger på siderne i dette sæt med denne knap
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
.                          
                                     
  1.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    1933 + 777 =      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
                                     
  2.              
                                     
                                     
                   
                                     
    1287 - 698 =    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  3.              
                                     
                                     
                   
                                     
    39 · 13 =    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  4.              
                                     
                                     
                   
                                     
    2121 : 7 =    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  5. Omskriv til procent            
                                     
                                     
                   
                                     
    0,24 =  %  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  6. Omskriv til procent            
                                     
                                     
                   
                                     
    3,14 =  %  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  7.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    3/5 =                  %  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  8.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find x når 6x = 54      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  9.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find x når 3x+8 = 32      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  10.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find x når 2x-16 = x+8    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  11.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    42,5 · 30 =    
                                 
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  12.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    134,4:1000 =      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  13.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
      24 =      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  14.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Kvadratroden af 64 =      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  15.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    24 - 4 : 2 =    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  16.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    1/3 + 1/4 =  
   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  17.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    23 · 102    
                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  18.   Sæt i rækkefølge efter størrelse.                    
      Det mindste tal først.                        
                                     
                                     
                                     
    1/2; 1/8; 1/3
 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  19.   Sæt i rækkefølge efter størrelse.                    
      Det mindste tal først.                        
                                     
                                     
                                     
    Sæt tallene i rækkefølge: 0,49;   0,5;   0,089  
 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  20.   Indsæt i stedet for ? et af tegnene >, < eller = så udsagnet bliver        
      sandt, når a = 5 og  b = 2                      
                                     
                                     
                                     
    a - b  ?  b    
   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  21.   Indsæt i stedet for ? et af tegnene >, < eller = så udsagnet bliver        
      sandt, når a = 5 og  b = 2                      
                                     
                                     
                                     
    b/a - 1/b  
   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  22.   Omskriv til decimaltal                        
                                     
                                     
                                     
                                     
    45% =      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  23.    Omskriv til decimaltal                        
                                     
                                     
                                     
                                     
    1/5 =      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  24.   Reducer                            
                                     
                                     
                                     
                                     
    2(a+b)-2a-b =  
   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  25.   Reducer                            
                                     
                                     
                                     
                                     
    47x-48x+3x =  
   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  26.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    24568 dm  =    km  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  27.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    32 dl =    l  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  28.             Diagrammet viser hvor meget det           
                koster at leje en blandemaskine           
                i to forskellige firmaer med et grundgebyr        
                på henholdsvis 50 kr. og 60 kr.            
                                     
    Pris for leje af maskine 1 time hos firma B    kr.  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  29.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    For 3 timer er maskinen billigst at leje hos
   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  30.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Dagens længde er
 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  31.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Prisen før rabat var  kr.  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  32.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Besparelse i % =  %  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  33.   Et hus er i virkeligheden 21 m langt.           
      Hvor langt bliver huset på en tegning                  
      når målestoksforholdet er 1 : 50                    
                                     
                                     
    Længde af huset på tegningen er  cm  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  34.               Opnåede resultater i højdespring        
                                     
                                     
                                     
                                     
    Antal elever med 1 m er  el.  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  35.             Opnåede resultater i højdespring        
                                     
                                     
                                     
                                     
    Gennemsnitlig resultat af højdespring   m  
    (skriv som decimaltal)                      
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  36.             Opnåede resultater i højdespring        
                                     
                                     
                                     
                                     
    Variationsbredde =  cm  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  37.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Areal af låget =  cm2  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  38.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Rumfang af kassen er  cm3  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  39.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Afstanden A til B =  cm  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  40.           Radius = 2 cm                
                pi sættes til 3                
                                     
                                     
                                     
    Omkreds af cirklen   cm2  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  41.           Radius = 2 cm                
                pi sættes til 3                
                                     
                                     
                                     
    Areal af gult område er   cm2  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  42.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Blå vinkel er   grader  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  43.   En terning har sidelængden 3 cm.                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Overfladearealet af hele terningen er  cm2  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  44.   En terning har sidelængden 3 cm.                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Rumfanget af terningen er cm3  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  45.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Trekantens areal er  cm2  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  46.               Hvis arealet af trekanten var 12 cm2 og  
                    grundlinjen var 6 cm, så var      
                    højden              
                                     
                                     
    Højde ved areal 12 cm2 og grundlinje 6cm  cm  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  47.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Koordinatsættet til punktet B er
   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  48.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Ved spejling i 2.-aksen føres punktet C over i
   
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  49.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Længde af |AC| =  cm  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  50.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Vinkel BAC =  grader