Sæt 7-9kl                              
  Løs  opgaverne og ret opgaverne på arket Samlet resultat ved at sætte rettefunktionen til.  
                   
                   
  Du kan printe arket Samlet resultat ud ved at trykke på Print nederst på arket Samlet resultat  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Obs hvis du bruger denne knap nulstiller du dine indtastninger på alle siderne
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
.
                                     
  1.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    5 + 16,3 + 12,71 =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
                                     
  2.              
                                     
                                     
                   
                                     
    17,2 - 5,37 - 2 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  3.              
                                     
                                     
                   
                                     
    30 · 2,1 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  4.              
                                     
                                     
                   
                                     
    22,4 :7 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  5. Omskriv til decimaltal            
                                     
                                     
                   
                                     
    25%    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  6. Omskriv til decimaltal            
                                     
                                     
                   
                                     
    en femtedel    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  7. Omskriv til decimaltal                
                                     
                                     
                                     
                                     
    110% =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  8. Omskriv til decimaltal                
                                     
                                     
                                     
                                     
    50 ‰ =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  9. Omskriv til decimaltal              
                                     
                                     
                                     
                                     
    3/4 =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  10. Omskriv til decimaltal              
                                     
                                     
                                     
                                     
    1   1/4    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  11. Afrund til tiendedele              
                                     
                                     
                                     
                                     
    98,748    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  12. Afrund til hundrededele                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    146,2569      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  13.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
      Største fælles divisor i 27 og 45 er      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  14.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    120,76 · 10 =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  15.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    8347,9 : 1000 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  16.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    2   2/5  +   1   3/4 =  
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  17.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    3/7 af 35 =    
                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  18.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    3   4/7  -  1   1/2  
 
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  19.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    18 : 9 + 3·( 6 + 2) =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  20. Skriv det manglende tal i rækken        
                                     
                                     
                                     
                                     
     1;   4;   _;   13;   19       
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  21 Beregn når x = 7 og y = 3            
                                     
                                     
                                     
                                     
    2 + 4 · x - 2 · y      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  22. Beregn når x = 7 og y = 3            
                                     
                                     
                                     
                                     
    4 · x - 6 : y      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  23.  Find x                            
                                     
                                     
                                     
                                     
    44 - 7·x - 3 = 13      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  24. Find x                            
                                     
                                     
                                     
                                     
    - 12 = 8 - 5x      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  25.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    4 : (12 - 10) =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  26.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    (-2) · 7 + 12 · 3 =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  27.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    156791 g  =   kg  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  28.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    235364 cm2   m2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  29.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Variationsbredde =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  30.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Gennemsnitlige højeste temperatur er    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  31.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Gennemsnittet af laveste nattemperatur er    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  32. 10 km løb gennemføres på præcis 50 minutter  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Hastighed i km/t er  km/t  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  33. Find medianen af følgende tal:        
                                     
                                     
                                     
                                     
    3; 5; 1; 6; 7; 12; 4; 6; 2; 9    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  34. 60% af et beløb er 45 kr.            
                                     
                                     
                                     
                                     
    Hele beløbet er  kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  35. Et målestoksforhold er på 1 : 50        
                                     
                                     
                                     
                                     
    10 cm på tegningen svarer til m  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  36. Et målestoksforhold er på 1 : 50        
                                     
                                     
                                     
                                     
    16 m i virkeligheden svarer til på tegningen cm  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  37. Et målestoksforhold er på 1 : 50            
                                     
    Virkelige areal af en trekant når tegningens mål er          
    længde 12 cm og højde er 8 cm?          
                                     
    Arealet er m2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  38. Arbejdsløn på et udført arbejde er 750 kr  
                                     
                                     
    På arbejdet er forbrugt 3 timer                    
                                     
    Timepris for arbejdet er  kr  
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  39. Arbejdsløn på et udført arbejde er 750 kr  
                                     
                                     
    På arbejdet er forbrugt 3 timer                    
                                     
    Pris for 7½ timers arbejde kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  40. Arbejdsløn på et udført arbejde er 750 kr  
                                     
                                     
    På arbejdet er forbrugt 3 timer                
                                     
    Hvor mange timer er der arbejdet for 2000 kr?    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  41.                              
                                     
                                     
                                     
                                     
    Kuglens rumfang er cm3  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  42.                              
                                     
                                     
                                     
                                     
    Overflade af kuglen er cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  43.                                
                                     
                                     
                                     
      Enhed er 1 cm                        
    Areal af figur ABCDEF er  cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  44.                                
                                     
                                     
                                     
    Figur ABCDE spejles om 2. aksen                  
    B føres over i koordinatsættet
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  45             Et kilo træ varmer som en halv liter fyringsolie  
                Brændværdi i et kilo træ = 19 megajoule (MJ)  
                1 m3 bøg =710 kg (afhængig af fugtpct.)  
                                     
    Omregn  værdi af                    
    1 m3 bøgebrænde svarer til Mj  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  46.             Et kilo træ varmer som en halv liter fyringsolie  
                Brændværdi i et kilo træ = 19 megajoule (MJ)  
                1 m3 bøg =710 kg (afhængig af fugtpct.)  
                                     
    Omregn  værdi af                    
    1 m3 bøgebrændetil i værdi af olie i liter    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  47.             Et kilo træ varmer som en halv liter fyringsolie  
                Brændværdi i et kilo træ = 19 megajoule (MJ)  
                1 m3 bøg =710 kg (afhængig af fugtpct.)  
                                     
    Udregn antal m3                          
    bøgebrænde svarende til 142 liter fyringsolie m3  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                           
  48.                                        
                                           
                                         
                                           
    Beløb på bankkonto på 1200 kr. tilskrives rente på 7%               
    Indestående efter rentetilskrivning kr        
                                         
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
             
             
             
             
             
             
.              
 
.
                                     
  49.                                  
                                     
                                     
                                     
    Et beløb vokser fra 1500 kr til 1650 kr.              
    Stigning i procent %  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  50.                                  
                                     
                                     
                                     
    Et beløb er efter 6% rentetilskrivning vokset til 2650 kr.      
    Beløb før rentetilskrivning var kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
Sæt7-9kl                                          
Rigtige   Navn:  
Forkerte   Klasse:  
Ikke løste   RET
 
Opgave Dit svar Tjek   
s1  
s2  
s3  
s4  
s5  
s6  
s7  
s8  
s9  
s10  
s11  
s12 23 =  
s13  
s14  
s15  
s16  
s17  
s18  
s19  
s20  
s21  
s22  
s23  
s24  
s25  
s26  
s27