Sæt 9-7kl                                  
                           
  Løs  opgaverne og ret opgaverne på arket Samlet resultat ved at sætte rettefunktionen til
                           
                           
  Du kan printe Samlet resultat ud ved at trykke på Print nederst på arket
                           
                           
  Obs tryk på reset vil slette alle indtastninger på alle ark
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
.                          
                                     
  1.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Antal dage i et år (ikke skudår)       dage  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
                                     
  2. Positionssystem            
                                     
                                     
                   
                                     
    Hvor mange hundreder er der i tallet 7451,63 ?    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  3.              
                                     
                                     
                   
                                     
    Fra klokken 09:45 til 21:45 er der     timer  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  4.              
                                     
                                     
                   
                                     
    Skriv tallet 6 hundrededele og 4 tusindedele    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  5.              
                                     
                                     
                   
                                     
    64,65 + 67,65 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  6.              
                                     
                                     
                   
                                     
    53,4 - 9 =    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  7.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    45 · 35 =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  8.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    31,22 : 7 =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  9.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    475 : 0,25  er  
 
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  10. Vælg det største af tallene    
                                     
                                     
                                     
                                     
    0,5012; en halv; 0,51    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  11.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    70 deciliter er det samme som
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  12. Arealet af en trekant med målene      
                                     
                                     
                                     
                                     
    grundlinie 6 cm og højde 4 cm er   cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                       
  13. Vælg selv længde og bredde således, at arealet af et rektangel bliver 18 cm2  
                                       
                                       
                                       
                                       
      Længde (l) og bredde (b)     l b    
                                     
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
             
             
             
.              
 
.
                                     
  14. Vælg selv grundlinje og højde således     
                                     
                                     
                                     
                                     
    at arealet af en trekant bliver 12 cm2 g h  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  15. Divisorer i 49 er?      
                                     
                                     
                                     
                                     
    1   2   7   14   49   98      
   
 
 
 
 
 
           
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  16.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    254,3894 km =   m  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  17. Arealet af en rektangulær plade med    
                                     
                                     
                                     
                                     
     længde 2 meter og bredde 0,75 m er  m2  
                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  18. Et kar er 4 dm langt, 2 dm bredt og 1,5 dm højt.       
                                     
                                     
                                     
                                     
    Antal liter karret kan indeholde   l  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  19.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Linjen a skærer linjen b i punktet ( , )  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  20. Målestoksforhold      
                                     
                                     
                                     
                                     
    1 : 50000 betyder  
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  21                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find x når 5(2x -1) = 3(x + 3)      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  22.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Linjen c er   
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  23.                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
    Linjen b er  
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  24.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Areal af den grønne trekant er    cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
.
                                     
  25.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Vinkel E er    gr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
Sæt9-7kl                                          
Rigtige   Navn:  
Forkerte   Klasse:  
Ikke løste   RET
 
Opgave Dit svar Tjek   
s1  
s2  
s3  
s4  
s5  
s6  
s7  
s8  
s9  
s10  
s11  
s12  
s13  
s14  
s15 Divisor i 49  
s16  
s17  
s18  
s19  
s20  
s21  
s22  
s23  
s24  
s25  
Kommentar: