Sæt 9-9kl                              
  Løs  opgaverne og ret opgaverne på arket Samlet resultat ved at sætte rettefunktionen til.  
                   
                   
  Du kan printe Samlet resultat ud ved at trykke på Print nederst på arket  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Obs hvis du bruger denne knap nulstiller du dine indtastninger på alle siderne
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
.
                                     
  1.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    433+679=      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
                                     
  2.              
                                     
                                     
                   
                                     
    749−388    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  3.              
                                     
                                     
                   
                                     
    7,3⋅1,6=    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  4.              
                                     
                                     
                   
                                     
    18:0,3=    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  5.              
                                     
                                     
                   
                                     
    67 dl = l  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  6.              
                                     
                                     
                   
                                     
    4,3 km = m  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  7. Mindste værdi er                
    a. (−3)2  
                       
    b. 21:(1+2)
                       
    c. 2+32 
                       
    d. −22+5   
                       
    Hvilket udtryk har den mindste værdi?      
                                     
                                     
                                     
                     
                     
                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  8. Udregn og forkort mest muligt    
                                     
                                     
                                     
                                     
    1/3 + 1/2 =      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  9. Udregn, forkort mest muligt og skriv som brøk  
                                     
                                     
                                     
                                     
    5/4 - 1/2 =      
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  10. Hvilket af følgende tal har den største værdi?  
    a. 0,2979
                       
    b. 0,105
                       
    c. 0,79
                       
    d. 0,8
                       
    Det største tal er    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  11. 654,32 er det samme som:              
    a. 65432 : 103
                     
    b. 65432: 1000
                     
    c. 6,5432 100
                     
    d. 6,5432 103
                     
    654,32 er det samme som:    
                                   
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  12.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Den blå linie skærer y-aksen i   
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  13.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
      Skæringspkt. mellem blå og rød linie er  
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  14.                                
                                     
                                     
                                     
                                     
    Sandsynligheden for at terningen vil vise 4, 5 eller 6 øjne er
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                       
  15. På et kort er den korteste afstanden mellem to byer 2 cm.     
    Kortet har en målestokk på 1 : 50 000.    
                                       
                                       
                                       
    Afstanden mellem de to byer er   km  
                                     
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
             
             
             
             
             
             
.              
 
.
                                     
  16. Find x når                      
                                     
                                     
                                     
                                     
    5x+3=2x+6                      x =      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  17. Find x                              
                                     
                                     
                                     
                                     
    2x/3+x = -(x-2)                           x=      
                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  18. Find gennemsnittet    
                                     
                                     
                                     
                                     
    Gennemsnittet af  2;  4;  6;  1;  2;  8;  3;  4;  2 og  2 er    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  19.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Medianen af tallene 2; 1; 3; 7og 3 er    
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  20. Find ud af forskellen på hvor meget forskel der er på rejsetidernes længde  
    Togafgang Sønderborg 15:35 Ankomst København  19:08      
    Busafgang Sønderborg 08:00 Ankomst København  12:20      
                                     
                                     
    Forskel på rejsetidernes længde er t min  
                                     
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  21 En rejse foretages med tog og bus            
    Togafgang 15:35 Ankomst  19:08      
    Busafgang 19:15 Ankomst   19:46      
                                     
                                     
    Kørsel med tog og med bus i alt t min  
                                   
                                     
                                     
                               
                               
                               
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  22.              
                                     
                                     
                                     
                                     
    Hvis −2x+1<3, så er  
   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  23.  Mål på denne skitse er i cm                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Areal af trekant BCE er (skriv som decimaltal)     cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  24. PIN-koder på mobiltelefoner består af 4 cifre.            
    Hvert ciffer kan være et tal fra og med 0 til og med 9.            
                                   
                                     
                                     
    Hvor mange forskellige PIN-koder er det muligt at lave?      
                                   
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
               
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  25.                                  
                           
                    Skitse med mål i cm      
                                     
                                     
    Vinkel G =   0  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  26.                                
                                     
                    Skitse med mål i cm      
                                     
                                     
    Omkredsen af trekanten er   cm  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  27.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    1,56 dm3  =   l  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  28.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    3,4564 m2 =   cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  29.                        
                                     
                                     
                                     
                                     
    154 dl = l  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  30. Kursen på $ er 640                      
                                     
                                     
                                     
                                     
    75 $ er har en værdi af = kr  
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
                   
                   
                   
                   
                   
                   
.                    
         
         
         
         
         
         
 
.
                                   
  31. Opskrift til 10 vafler                        
                                     
                                     
                                     
                                     
    Beregn hvor meget vand der bruges til 30 vafler (decimaltal) dl  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  32. Opskrift til 10 vafler                    
                                     
                                     
                                     
                                     
    Beregn hvor meget smør der bruges til 30 vafler g  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  33. To terninger kastes                        
                                     
                                     
                                     
                                     
    Sandsynligheden for at få to treere er   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  34. To terninger kastes                        
    Øjental lægges sammen                    
    Brøk forkortes mest muligt                    
                                     
                                     
    Sandsynligheden for at summen bliver 7 er      
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  35. To terninger kastes                          
    Brøk forkortes mest muligt                      
                                       
                                       
                                       
    Sandsynligheden for at få to ens udfald er      
                                   
                                   
                                       
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
         
         
 
.
                                         
  36. Karakterfordeling i en klasse ved matematikprøve              
                                       
                                         
                                         
                                         
    Mindsteværdi af afgivne karakterer er         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
             
             
             
             
     
 
 
 
.
                                     
  37. Karakterfordeling i en klasse ved matematikprøve          
                                   
               
               
                                     
    Antal elever der deltog i prøven elever  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                           
  38. Karakterfordeling i en klasse ved matematikprøve                
                                         
                                         
                                           
                                           
    Gennemsnitskarakteren (1 decimal)          
                                       
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
             
             
             
             
             
             
.              
 
.
                                           
  39. Karakterfordeling i en klasse ved matematikprøve                  
                      Udfyld det manglende      
                        Karakter Antal Grader i cirkeldiagram      
                        00      
                        02      
                        4      
                        7    
                        10      
                        12      
                                   
                                         
                                           
                                           
            00 0       360                  
            02 2                      
            4 3                      
  7 4                
  10 4                
  12 2                
   
           
  gns                
             
.              
 
.
                                     
  40. Søren køber et par sko til 940 kr. Skoene var sat 20 % ned.  
                                     
                                     
                     
                                     
     Hvad var normalprisen? kr  
                                   
                                     
                                     
                                   
                               
                           
                   
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  41.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find (helheden) 100% når 19 % udgør 57 kr kr  
                                   
                                     
                                     
                                     
                               
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  42.                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Find (helheden) 100%, når 110 % udgør 330 kr kr.  
                                   
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  43. En trekantet prisme (den farvede del) har en grundflade                   
    med form som et kvadrat med side 6,0 dm.                   
    Højden er 8,0 dm.                  
                                     
                                     
    Rumfanget af den trekantede prisme er dm3  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                   
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  44. En trekantet prisme (den farvede del) har en grundflade                   
    med form som et kvadrat med side 6,0 dm.                   
    Højden er 8,0 dm.              
                                 
                                     
    Overfladearealet af den trekantede prisme er dm2  
                                   
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  45 Per cykler 4 km og han kører med en gennemsnitsfart på 20 km/t.  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Cykelturen varer min.  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  46. Ole cykler 12 km på 36 minutter        
                                     
                                     
                                     
                                     
    Hastigheden er  km/t  
                                   
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                     
  47. Søren løber i 40 minutter med en gennemsnitsfart på 15 km/t     
                                     
                                     
                                     
                                     
    Søren har løbet  km  
                                   
                                     
                                     
                               
                               
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  48. I denne opgave afrunder du pi til 3                  
    Formel for areal af cirkel er pi * r2                  
    Mål på denne skitse er i cm                  
                                     
                                     
    Arealet af cirklen er  cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  49. Mål på denne skitse er i cm                  
                                     
                                     
                                     
                                     
    Arealet af firkant BCDE er cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
                                   
  50. I denne opgave afrunder du pi til 3                  
    Formel for areal af cirkel er pi * r2                  
    Mål på denne skitse er i cm                  
                                     
                                     
    Arealet af det grønne område er (skriv som decimaltal) cm2  
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
.            
 
.
Sæt9-9kl                                          
Rigtige   Navn:  
Forkerte   Klasse:  
Ikke løste   RET
 
Opgave Dit svar Tjek   
s1  
s2  
s3  
s4  
s5