Introduktion                            
http://sysform.dk/images/2016/Trigonometri2/image002.png
  Den retvinklede trekant er benævnt ABC (bemærk store bogstaver)      
                         
  Den modstående side til vinkel A er siden |BC| eller a (bemærk lille a)      
                         
  Den modstående side til vinkel B er siden |AC| eller b (bemærk lille b)      
                         
  Den modstående side til vinkel C er siden |AB| eller c (bemærk lille c)      
http://sysform.dk/images/2016/Trigonometri2/image004.png
  Den længste side i den retvinklede trekant har betegnelsen hypotenuse.        
                                   
  Hvis du betragter trekanten fra vinkel A er siden b den hosliggende katete og siden a er den modstående katete.
http://sysform.dk/images/2016/Trigonometri2/image006.png
  Hvis du betragter trekanten fra vinkel B er siden a den hosliggende katete og siden b er den modstående katete
http://sysform.dk/images/2016/Trigonometri2/image008.png
  Se formlerne i anvendelse under fanebladet eksempler                
Eksempler på beregning af længde                        
Eksempel 1           http://sysform.dk/images/2016/Trigonometri2/image010.png                    
  Vi ønsker at finde siden b i trekant ABC                    
  hvor vinkel C er retvinklet                        
  Vi "stiller" os i punktet B og bruger formlen
http://sysform.dk/images/2016/Trigonometri2/image012.png
     
  og indsætter og beregner:      
  tan(55) = modstående side : 5                  
  tan(55) = 1,428…(fundet på lommeregner)            
  1,428.. = modstående side : 5                    
  5 ● 1,428... = modstående side                    
  7,1 = modstående side (afrundet til 1 decimal) og dermed længden af b = 7,1 cm        
                                   
Eksempel 2          
http://sysform.dk/images/2016/Trigonometri2/image014.png
       
  Vi ønsker at finde siden c i trekant ABC        
  Vi "stiller" os i punktet A og bruger formlen
http://sysform.dk/images/2016/Trigonometri2/image016.png
     
  og indsætter og beregner:      
  cos(23,11) = 6 : hypotenusen                
  cos(23,11)  = 0,92 (afrundet til 2 decimaler)                
  0,92 = 6 : hypotenusen                
  hypotenuse ● 0,92 = 6                
  hypotenuse = 6 : 0,92                
  6,52 = hypotenusen (afrundet til 2 decimaler) = siden c                
                                   
Eksempel 3          
http://sysform.dk/images/2016/Trigonometri2/image018.png
         
  Vi ønsker at finde siden a i trekant ABC          
  hvor vinkel C er retvinklet          
  Vi "stiller" os i punktet A og bruger formlen
http://sysform.dk/images/2016/Trigonometri2/image020.png
     
  og indsætter og beregner:      
  sin(40,83) =modstående katete : hypotenusen                
  sin(40,83) = 0,65 (afrundet til 2 decimaler)                  
  0,65 = modstående katete : 6,6                  
  0,65 ● 6,6 =modstående katete                  
  4,32 = modstående katete                  
  siden a er dermed 4,32 cm                        
                                   
Eksempler på beregning af grader                        
Eksempel 1           http://sysform.dk/images/2016/Trigonometri2/image022.png                    
  Vi ønsker at finde vinkel C i trekant ABC                    
  hvor vinkel A er retvinklet                      
  Vi "stiller" os i punktet C og bruger formlen
http://sysform.dk/images/2016/Trigonometri2/image024.png
     
  og indsætter og beregner:      
  cos(v) = 4 : 6,02      
  cos(v) = 0,664…      
  cos til vinkel C er altså 0,664…         
  For at finde selve vinkel C benyttes den omvendte funktion til cosinus som betegnes cos -1      
  Funktionen indtastes på lommeregneren og vi får følgende:      
  C = cos-1 (0,664) = 48,40 (afrundet til 1 decimal)      
  Vinkel C er altså 48,40                          
                                   
Øvelse 1.1                                    
                                     
 
http://sysform.dk/images/2016/Trigonometri2/image026.png
Trekantens sider benævnes i disse opgaver som enten a, b, eller c          
                               
                               
  Hypotenusen i trekanten er siden
     
                               
                               
                                     
Øvelse 1.2                                  
 
http://sysform.dk/images/2016/Trigonometri2/image028.png
Hvilken side er ∠B's hosliggende katete?      
                               
  Hvilken side er ∠B's modstående katete?      
                               
  Siden |BC|hedder også siden      
 
 
        Ret opgaverne
                     
http://sysform.dk/images/2016/Trigonometri2/image030.png                                      
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
Øvelse 2.1                                  
  Vinkel R er 900. Angiv følgende ved brug af sidelængderne r, s og t                
                                     
http://sysform.dk/images/2016/Trigonometri2/image032.png         sin(T) =        
       
                                     
          tan(T) =        
       
                                       
          cos(S) =        
       
                                       
          sin(S) =        
       
                                     
          tan(S) =        
       
                                     
          cos(T) =        
       
                                     
Øvelse 2.2                                  
http://sysform.dk/images/2016/Trigonometri2/image034.png         Hvor lang er siden a (svar med 1 decimal)?        
          Sin(B) = (svar med 2 decimaler)        
                                       
          Cos(B) = (svar med 2 decimaler)        
                                       
          Tan(B) = (svar med 2 decimaler)        
                                       
          Sin(C) = (svar med 2 decimaler)        
                                       
          Cos(C) =(svar med 2 decimaler)        
                                       
          Tan(C) = (svar med 2 decimaler)        
                                     
Øvelse 2.3                                  
http://sysform.dk/images/2016/Trigonometri2/image036.png
          Hvor lang er siden r ?        
                                       
          Sin(R) = (svar med 1 decimal)        
                                       
          Cos(R) = (svar med 1 decimal)        
                                       
          Tan(R) = (svar med 2 decimaler)        
                                       
          Sin(Q) = (svar med 1 decimal)        
                                       
          Cos(Q) =(svar med 1 decimal)        
                                       
          Tan(Q) = (svar med 2 decimaler)        
          Ret opgaverne
                   
 
http://sysform.dk/images/2016/Trigonometri2/image038.png
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                     
Øvelse 3.1                                
http://sysform.dk/images/2016/Trigonometri2/image040.png
          Vinkel G =         0    
                                     
          Siden g = ( facit med 1 decimal)        
                                     
          Siden h = ( facit med 1 decimal)        
Øvelse 3.2                                
http://sysform.dk/images/2016/Trigonometri2/image042.png
          Vinkel C =     0        
                                     
          Siden a = ( facit med 2 decimaler)      
                                     
          Siden c = ( facit med 2 decimaler)      
Øvelse 3.3                                
http://sysform.dk/images/2016/Trigonometri2/image044.png
          Vinkel K = (facit med 2 decimaler) 0    
                                     
          Siden l = (facit med 1 decimal)      
                                     
          Siden k = (facit med 1 decimal)      
          Ret opgaverne