Indskoling

 Tryk på det farvede link for valg af opgaver

Emne   Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Regneregler + og -  

 
Tid Klokken - hvad er klokken?

 

 

Tid

Klokken - tid imellem

 

       

Copydan

Hvis din skole er udvalgt som copydan-skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne

SE mere på www.tekstognode.dk 
”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen