Udskoling

Tryk på det farvede link for valg af opgaver

Emne

 

 

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Addition

   
Algebra bogstaver, hæve parenteser og reducere med + og -  
Algebra bogstaver, hæve 2 parenteser og reducere med + og -      
Algebra bogstaver, gange ind i parentes og reducere med +, -og ●     
Subtraktion        

Talstørrelser

     
Multiplikation        
Division    
Brøk plus brøk  
Brøk minus brøk  
Brøk: gange med brøker  
 
Brøk bl. tal plus bl. tal  
Brøk bl. tal minus bl. tal  
Division med brøker  

Regnehierakiet
Fortegn

     
Omskrivning procent og decimaltal  
Potenser og rødder         
     
     
     
Procentdel af   
Plus og minus med procent  
Procent større eller mindre end  
Procent tilbagegående procentregning  
Procent find stigning/fald i pct.    
Ligninger og uligheder  
Reduktioner plus og minus  
Reduktioner blandede opgaver  

© 2019 Sysform