Smug kig

Se her noget af det du evt. går glip af uden at være registreret bruger.
Dette er kun en lille brøkdel af alt det registrerede brugere har adgang til.


 

Til udskrift Online Træn selv Færdighed Download   Værktøj  Emnetræning

    
Til udskrift

De fire regnearter (addition, subtraktion, multiplikation og division)

  1. Addition "mursten"
  2. Division som brøk
  3. Multiplikation og division af hele pos. og neg. tal med mange opgaver

Brøker med alle fire regnearter 

  1. Blandet tal divideret med blandet tal

Talbehandling

  1. Taljagt 4x4

Måling og beregninger

  1. Omregning af længde, vægt og mål

Algebra

  1. Reduktioner trin 3

Penge / Økonomi

  1. Renteberegning

Geometriopgaver

  1. Midtpunkt mellem to punkter i koordinatsystem

Statistik og sandsynlighed

  1. Statistik 1 (xls fil)

 


 Online

Algebra

Brøker

Geometri

Måling/beregninger

Penge/økonomi

De fire regnearter

Sandsynlighed

Procent og promille

 


Træn selv

Addition

Subtraktion

Multiplikation


Færdighedsregning

Det er her du finder de mange, mange sæt til træning af færdighed

På hvert klassetrin finder du 20 sæt færdighedsregning (lige nu dog kun 14 sæt til 9. klassetrin. Flere følger).

Eksempel: