Regnearterne

Regnearterne

Opgaveark med addition

  

 Opgaveark med subtraktion

 

Opgaveark med multiplikation og division

 

Opgaveark med blandede opgaver

Opgaveark med regnetegn

 

 

 

 

Copydan

Hvis din skole er udvalgt som copydan-skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne

SE mere på www.tekstognode.dk 
”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen